Fantastiska kvinnliga alumner

Publicerat 8 March 2022

Idag uppmärksammar vi alla våra fantastiska kvinnliga alumner genom Pia Lindström, SVP Sustainability, LKAB och Mia Bökmark, Interim Head of  Supply Chain Strategy, Väderstad samt Marion Gullstrand, EVP HR & Sustainability och Karin Thorn, VP Vehicle Propulsion, Volvo Cars som generöst delar sina erfarenheter i två samtal med Agneta Rinman.


Tack till er alla för ert engagemang och er generositet att dela och bidra till allas vårt lärande.

Få veta mer om arbetet inom AI Competence for Sweden

Publicerat 7 March 2022

AI Competence for Sweden är ett nationellt initiativ för utbildning och kompetensutveckling inom artificiell intelligens, vilket regeringen lanserade 2018. Inom ramen för initiativet samverkar tio lärosäten, bland annat KTH,  för att skapa en kunskapsplattform och erbjuda kurser för yrkesverksamma.

Vill du veta mer om samarbetet och erfarenheterna, ta del av initiativets whitepaper på ai-competence.se.

Byggherre MasterClass – Ta del av tidigare deltagares erfarenheter

Publicerat 1 March 2022

Ta del av tidigare deltagares erfarenheter av programmet och vilken nytta de har av kunskaperna i sin dagliga verksamhet.

Största värdet är att få nya och fler perspektiv på de frågor jag jobbar med dagligen och framförallt en bättre förståelse vart branschen är på väg och vilka utmaningar vi tillsammans står inför.

Många deltagare i Byggherre MasterClass vittnar om högre beslutskapacitet liksom ökad förståelse med nya perspektiv, både på organisations- och individnivå, efter programmet. Vi ställde några frågor till Mari Lindén, Mats Höglund och Carina Weir som avslutade programmet i december 2021. Läs mer under respektive intervju nedan, vad de tyckte om programmet och vad utbildningen har gett dem.


Intervju med Mari Lindén, SISAB Skolfastigheter i Stockholm


Intervju med Mats Höglund, AMF Fastigheter


Intervju med Carina Weir, Enköpings Hyresbostäder


>>Läs mer om Byggherre MasterClass

Tack alla ni som deltog i frukostwebbinariet Hur kommer Nationellt cybersäkerhetscenter hjälpa oss mot cyberattacker

Publicerat 9 February 2022

Tack alla ni som deltog i frukostwebbinariet Hur kommer Nationellt cybersäkerhetscenter hjälpa oss mot cyberattacker. Vi bjöds på intressanta och värdefulla inlägg från bland annat Therese Naess, chef för Nationella Cybersäkerhetscentret.

De många och positiva återkopplingarna efter webbinariet understryker hur cybersäkerhet blir allt mer kritiskt. För dig som vill lära dig mer har vi en kurs som startar i april.
Strategisk cybersäkerhet: https://kthexecutiveschool.se/strategisk-cybersakerhet

I webbinariet deltog även prof. Pontus Johnson, KTH, Helena Carell, cybersäkerhetsexpert och Per Arfvidsson, Lantmännen. Modererade gjorde Martin Allard, 4C Strategies och Staffan Movin, KTH Executive School.

Christmas Food for Thought 2021

Publicerat 20 December 2021

As the end of the year is approaching, we would like to thank all of you who have participated and co-created in our learning sessions. We hope that this holiday season will give you some time to relax and reflect. Therefore, we have put together a selection of 2021 book releases for you.

First on our list is Distinguishers: Winning Customers at Speed, Scale & Lower Costs. In this book, Sandra Vandermerwe, who coined the term customer focus in the late 1970s, revisits this crucial concept together with KTH Executive School faculty member David Erixon. The authors analyse companies that seem to be better than others at making and taking new markets. These companies think deeply about customers, recreate practices from the bottom up, and outpace and outgrow competitors. You can hear David give an extract of the book and present their four-step model in the video below.


The second book we recommend is Working Backwards: Insights, Stories, and from Inside Amazon, written by Amazon alumni, Colin Bryar and Bill Carr. They describe how the company reached its state-of-the-art practices. It also offers advice on how others can adopt these practices. The title refers to Amazon’s product development process, which is about working backwards from the customer experience when deciding what to build. A way for innovation teams to move beyond products or technologies and focus on value crucial to customers.


We also recommend Upskill och reskill written by one of our highly appreciated faculty members, Pär Lager. It explores the essential challenge of how to make learning a part of work and life in general, every day. The author shows how to seize the new learning opportunities available, and describes three perspectives. You can hear Pär present his thoughts below (Both the book and the video are in Swedish).


Last but not least, we also selected The Future of Money: How the Digital Revolution is Transforming Currency and Finance. Eswar S. Prasad of Cornell University provides an overview of how digital technologies are transforming the financial system. The implications might be: physical money will disappear, central money bank money will compete with new private versions, financial intermediation will be transformed, and new opportunities will appear. As always, with opportunities come risks. In the words of the author, “A glorious future beckons, perhaps.”

Merry Christmas and Happy New Year!
Your friends at KTH Executive School

 

Stort grattis till våra deltagare i Executive Program in Infra Service Management

Publicerat 14 December 2021

Nu firar vi våra deltagare i Executive Program in Infra Service Management som framgångsrikt presenterat sina förändringsinitiativ. Superbra jobbat allihopa, stort grattis till er! Vi hoppas att de nya strategiska verktygen som ni fått ska hjälpa er utveckla era verksamheter och möte de nya affärsmöjligheter som finns. Programdirektör Staffan Movin och teamet tackar för alla betydande bidrag till den gemensamma utvecklingsresan och passar på att skicka ett stort tack till alla som medverkat i programmet.

Congratulations on completing Executive Program in Industrial Management 2021

Publicerat 6 December 2021

Congratulations to all of you on having completed Executive Program in Industrial Management 2021! Thanks for the great time together at KTH Royal Institute of Technology, and for the engaging discussions. Keep on daring to explore further, sharing your insights generously and caring for yourselves and others while transforming the businesses you represent.

Program Directors Ulf Änggård and Niklas Gustafsson

Stort grattis till Byggherre MasterClass 2021

Publicerat 3 December 2021

Fantastiskt bra jobbat av våra deltagare i Byggherre MasterClass! Under de senaste månaderna har vi utforskat olika frågeställningar inom kund-, ägar- och samhällsperspektivet för att få inspiration och struktur för strategisk planering och nytt tänkande. Nu är alla individuella utvecklingsprojekt klara och presenterade med fina resultat.
Programdirektörer, Staffan Movin och Niklas Gustafsson, samt Byggherrarna VD Tommy Lenberg gratulerar, och säger även ett stort tack till alla som medverkat i programmet.
Byggherre MasterClass: Att vara byggherre – Tre utmanande perspektiv ges i samarbete med Byggherrarna. Vill du få nya perspektiv i din byggherreroll, läs mer här.

Byggherre MasterClass: Byggherren som förändringsagent – Vad krävs för kunskap?

Publicerat 24 May 2021

Byggherre MasterClass ger en fördjupning av byggherrerollen och arbetar aktivt med att deltagarna ska kunna ta till sig verktyg och modeller som passar deras verksamhet och deras utmaningar.

Vi har passat på att ställa ett antal frågor till Niklas Gustafsson som är en av programansvariga för utbildningen.

Varför är en utbildning av det här slaget viktig just nu?

Det här är en bransch med historiskt starka, djupt rotade, sedvänjor som ibland gör det svårt att reformera den. Byggherrerollen har förändrats över tid. Det beror bland annat på förändringar i samhället, inom politiken och på den tekniska utvecklingen. Men mycket mer kommer att behöva förändras framöver. Just nu ser vi exempelvis starka strömningar inom miljötänkande som kommer att skapa förändring i närtid. Det är även ofrånkomligt att de typer av digital innovation vi har sett i andra branscher inte skulle transformera även byggherrens roll framöver. Förändringar som dessa kommer att stöpa om både affärslandskap, planeringsperspektiv, förvaltningsprocesser, samverkansformer och kommunikation. Därför behövs den här typen av utbildning, där dagens och morgondagens byggherrar kan skaffa sig nya perspektiv, ny kunskap och nya nätverk. Byggherrarna kan komma att bli de nya förändringsagenterna.

Läs mer

KTH Executive School och Realtid lanserar fintech-utbildning

Publicerat 11 May 2021

Nu lanserar KTH Executive School och Realtid tillsammans ”Fintech för Executives”, ett nytt fintech-program anpassat för ledare inom finansbranschen och omkringliggande verksamheter.

För att finansbranschen ska kunna ta en proaktiv roll i den pågående fintech-disruption krävs uppdaterade kompetenser om de viktigaste fintech-trenderna. Nordens ledande tekniska högskolan, KTH, har en lång tradition av att väva sammans skolans spets inom teknik, däribland AI och Machine Learning, och entreprenörskap med bland annat KTH Innovation, högskolans inkubator- och acceleratorprogram.

Agneta Rinman
Strategy and Learning Director, VD
KTH Executive School

Det är just med ambitionen att erbjuda executives inom finans ökad och omedelbart användbar förståelse av disruption,  dess risker och möjligheter, som KTH Executive School teamar nu upp med Realtid om ”Fintech for Executives”, ett nytt fintech-program för finansbranschen.

– Teknologin driver en snabb förändring inom finansbranschen och traditionella finansaktörer är utsatta för disruption; var man än sitter i en organisation är det affärskritiskt att förstå den nya tekniken, vad den kan göra för oss och möjligheterna den medför men även riskerna som uppstår om vi inte håller oss uppdaterade och agerar.

Läs mer