Välkommen på frukostwebbinarium den 8 oktober om hur du kan stärka dig i din roll som byggherre!

Publicerat 29 September 2020

Att var byggherre handlar om så mycket mer än bara byggande! Som byggherre har du en nyckelroll för utvecklingen av ett hållbart samhällsbyggande och det yttersta ansvaret för att kraven från brukare, ägare och samhället uppfylls.

För dig som vill öka din kunskap och utvecklas i din byggherreroll kommer vi nu att hålla ett frukostwebbinarium, där vi pratar om framtidens byggherre och vilka utmaningar som finns, samt informera mer om vårt utbildningsprogram Att vara byggherre – Tre utmanande perspektiv, som startar upp den 1 december.

Läs mer

Covid-19 and Climate Change Challenge on EIT Big Data Analytics Summer School 2020

Publicerat 24 August 2020

Two weeks of pure Big Data, Innovation and Entrepreneurship! This year´s online version of the EIT Big Data Analytics Summer School was all about tackling two of our most important challenges, climate change and Covid-19, with the help of IBM´s Call for Code, and took 9 promising projects to the next level. Congratulations to all our participants! Keep up the good work!

We would also like to thank our coaches, speakers and jury members for sharing their knowledge and insights during our program.

 • Niklas Gustafsson – KTH Executive School
 • Andreas Feldmann – KTH Royal Institute of Technology
 • Panagiotis Papapetrou – Stockholm University
 • Anders Ångström – A-Focus
 • Patrick Couch – IBM
 • Martin Rydén – IBM
 • Staffan Truvé – Recorded Future
 • Anders Arpteg – Peltarion
 • Galina Esther Shubina – Gradient Descent
 • Kristofer Ågren – Telia Company
 • Fredrik Löfman – RaySearch Laboratories

Intellectual Nourishment Summer 2020

Publicerat 1 July 2020

In case you wish for intellectual nourishment during lazy summer days, we suggest Lex Fridman’s podcast “Going Big in Business, Investing, and AI” featuring Stephen Schwarzman. Lex Friedman is a research scientist at MIT, working on human-centered artificial intelligence (former Google) and Stephen Schwarzman is the CEO and Co-Founder of Blackstone, one of the world’s leading investment firms. You can listen to the podcast here.

We also recommend “A Leader’s Guide to Cybersecurity: Why Boards Need to Lead – and How to Do It”, by Thomas J. Parenty and Jack J. Domet. With the development of technologies such as AI, cybersecurity threats are on the rise. This book by international cybersecurity experts addresses how you as a leader need to be prepared to keep your organization safe. You can find it as audio- or e-book, alternatively as a hardcover here.

Another suggestion is “Reimagining Capitalism in a World on Fire” by the renowned Harvard University professor Rebecca Henderson. In this book, she argues that businesses can make a positive impact on the world by confronting the realities of the environmental crisis and the need to address social and economic inequality, while simultaneously delivering sustained economic growth that brings prosperity and well-being to society as a whole. You can find it here.

Finally, we recommend “Unleashed: The Unapologetic Leader’s Guide to Empowering Everyone Around You”, by Frances Frei and Anne Morriss. Frances Frei is a professor at Harvard Business School and Anne Morriss is a leadership coach. In this book they argue that the most important thing you do as a leader is to build others up, that leadership is about how effective you are at empowering other people and making sure that this impact endures. You can find it here.

Have a nice summer!

Congratulations to all participants of Executive Program in Industrial Management 2019!

Publicerat 15 May 2020

We proudly congratulate all the graduates of Executive Program in Industrial Management 2019. Thank you for your engagement and dedication! Welcome into the vast alumni network, now led by the new program director Ulf Änggård.

//Program director Anders Holmström and program coordinator Ulrika Larsson

Accelerera industrins fortbildning nu

Publicerat 14 May 2020

Coronakrisen har öppnat upp möjligheter för affärskritisk kompetensutveckling i svensk industri. Konkreta regeringsuppdrag och rätt förutsättningar för tekniska lärosäten efterfrågas från företrädare för industri och tekniska universitet inklusive KTH på DI debatt.

https://www.di.se/debatt/accelerera-industrins-fortbildning-nu/

Projekt Pelago arbetar vidare fastän Covid-19 stör

Publicerat 6 April 2020

Projekt Pelago söker dricksvattenlösningar  på Sandhamn och avloppslösningar i Möja skärgård, två skärgårdssamhällen som är både sköra och växlande samhällen: gles glesbygd om vintern, tät glesbygd om sommaren. De våldsamma variationerna sliter hårt på landskapet, människorna och infrastrukturen. Hållbara lösningar krävs samarbete, forskning, erfarenhet och lokal kunskap i förening.

Vi påverkas som alla andra av smittan och smittrisken, men i det skede som projektet är nu fungerar det ändå bra.


Christian Pleijel
Director Leadership and Change, KTH Executive School
Projektansvarig, Pelago

Reaching out with learning sessions on the current challenges

Publicerat 2 April 2020

At KTH Executive School we are reaching out to partner companies and alumni offering to help facilitate various learning sessions centered on the current challenges in this extraordinary situation. What are the actual challenges at hand? What experiences can we share, and what can we learn from the other alumni participating?

Representative for a partner company or an alumni, seeing the value this can bring and not yet contacted? We are doing our best to reach all of you but if we did not connect yet please let us know here.

Until further notice all open enrolment programs are provided digitally – recorded, live online or a blend. The masterclasses Get Ahead in the Ongoing Digital Transformation and Business Implications of AI have free online parts on Coursera.

We also provide digital learning modules within the areas of digital transformation, AI and sustainability for in-company use.

Cybercom studies Digital Sustainability with us

Publicerat 30 March 2020

Think beyond your product and maximize your customers´ experience for a sustainable future! Program Director Staffan Movin led a thought-provoking follow-up workshop to our online Digital Sustainability course, developed together with Cybercom. Find out more about our cooperation from Dagens Industri`s article here, in Swedish.

Do you want your company to make a more sustainable impact? Please don´t hesitate to get in touch with Staffan Movin at staffan.movin@es.kth.se or at +46 (0)70 210 74 95.

Covid-19 policy

Publicerat 23 March 2020

Open enrollment live learning sessions at KTH Executive School will consequently be transformed into digital learning formats until further notice, avoiding that participants meet and travel.

Consortia action learning live sessions will be postponed until further notice, or converted into a live online format.

In-company live learning sessions will be held as planned, in case the particular session is in line with the recommendations from the Public Health Agency of Sweden and the company’s policy. KTH Executive School presumes that adequate precautions regarding the safety of the meeting venue have been taken by the company.

KTH Executive School will not permit persons experiencing signs of a flu or cold to participate in any kind of live activity.

5 saker chefer och medarbetare bör känna till när vi jobbar hemma i Coronatider

Publicerat 18 March 2020

I samband med Coronaviruset uppmanar myndigheter att de som kan arbeta hemifrån ska göra det. Här är fem saker Kristina Palm anser att chefer och medarbetare bör känna till när vi nu jobbar hemma. Kristina har varit knuten till KTH Executive School och leder forskningsstudien “Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv”.

Olika preferenser

Att arbeta hemifrån är något som uppskattas av många, men också ogillas av andra. Att vi faktiskt har olika preferenser om hur vi vill integrera arbete och övrigt liv är en viktig kunskap för chefer och medarbetare.

Det som händer när vi arbetar hemma är att gränsen mellan arbete och övrigt liv suddas ut. De som mår bra av att ha en tydlig gräns kan behöva skapa nya gränser för att hantera vardagen.

Att avsätta ett rum eller en plats i hemmet för arbete är ett tydligt sätt att upprätta en gräns. Ett annat sätt är att avsätta tid för arbete.

Kristina lyfter också fram vikten av att avsätta också ett mentalt utrymme för arbete, dvs. skapa möjligheten att fokusera arbetet och inte andra saker som lätt kan pocka på i hemmet. Hon tycker vi ska använda Pomodore-tekniken, dvs ställa en timer och under den tiden arbeta koncentrerat. Tankar som far igenom huvudet som handlar om annat än arbete får vi då slå bort. Ett sätt kan vara att skriva ned dem på papper. Det kan vara ”finns det något gott att äta i kylen” eller ”jag kanske ska dammsuga under soffan”.

Kristinas förslag är att vi arbetar i pass om 45 min och sedan tar 5-15 min ordentlig paus. Under pausen är det klokt att röra på sig. Ställ också timer för pausen så att den inte drar ut i tid.

Samarbeten

De flesta arbeten bygger på samarbete. Hur samarbetet ska fungera nu när man inte ses fysiskt är något som vi behöver prata om. Några frågor att diskutera är: Ska man ha fasta tider eller möten vid behov? Vid vilka tillfällen har man möten på en digital plattform som Zoom, Teams eller Skype? Och vid vilka tillfällen och frågor räcker det med sms eller mejl?

Det finns några speciella saker att tänka på vid virtuella möten, men i första hand så gäller samma saker som vanliga möten. Ha ett tydligt syfte, tydlig agenda och se till att alla kommer till tals. Kalla också bara de som verkligen behövs på mötet. Dock behöver den som leder mötet vara ännu lite mer förberedd, ännu lite mer tydlig om vad syftet är och ännu mer anstränga sig att alla kommer till tals.

Väl fungerande teknik är också viktigt, byt ut videokonferens till telefonkonferens om tekniken strular. En fördel just nu är faktiskt att alla är på distans vilket gör mötet mer effektivt än om några mötesdeltagare sitter fysiskt i samma rum

Uppföljning

Olika människor har olika behov av uppföljning och tydlighet från sin chef. Det är en fråga man som chef behöver prata med sina medarbetare om. Kristina tror att chefer inte ska vara oroliga för att människor plötsligt börjar maska i arbetet. Gör de i vanliga fall ett bra arbete så kommer de göra det även nu efter bästa förmåga med de förutsättningar som finns.

Sociala relationer

Om uppmaningen att arbeta hemma blir under längre tid så kommer ju även det sociala livet att minska. Arbetsplatsen är ofta en källa till goda sociala relationer och här kan man behöva fundera på hur man kan ta en social fika på distans. Koka en kopp kaffe, logga in på en virtuell plattform och prata om hur vi mår och hur vi har det.

Ergonomi och pauser

Den ordinarie arbetsplatsen har oftast en god ergonomisk miljö med höj- och sänkbart bord, bra ergonomisk stol och bra belysning. Hemarbetsplatsen man ordnar har säkert inte dessa finesser – var noga med pauser!


Kristina Palm är docent och lektor i industriell arbetsvetenskap vid KTH, forskare vid Karolinska Institutet och Karlstads Universitet.

Källa: Kristina Palm, Att jobba hemma i Coronatider (2020)