Reaching out with learning sessions on the current challenges

Publicerat 2 April 2020

At KTH Executive School we are reaching out to partner companies and alumni offering to help facilitate various learning sessions centered on the current challenges in this extraordinary situation. What are the actual challenges at hand? What experiences can we share, and what can we learn from the other alumni participating?

Representative for a partner company or an alumni, seeing the value this can bring and not yet contacted? We are doing our best to reach all of you but if we did not connect yet please let us know here.

Until further notice all open enrolment programs are provided digitally – recorded, live online or a blend. The masterclasses Get Ahead in the Ongoing Digital Transformation and Business Implications of AI have free online parts on Coursera.

We also provide digital learning modules within the areas of digital transformation, AI and sustainability for in-company use.

Cybercom studies Digital Sustainability with us

Publicerat 30 March 2020

Think beyond your product and maximize your customers´ experience for a sustainable future! Program Director Staffan Movin led a thought-provoking follow-up workshop to our online Digital Sustainability course, developed together with Cybercom. Find out more about our cooperation from Dagens Industri`s article here, in Swedish.

Do you want your company to make a more sustainable impact? Please don´t hesitate to get in touch with Staffan Movin at staffan.movin@es.kth.se or at +46 (0)70 210 74 95.

Covid-19 policy

Publicerat 23 March 2020

Open enrollment live learning sessions at KTH Executive School will consequently be transformed into digital learning formats until further notice, avoiding that participants meet and travel.

Consortia action learning live sessions will be postponed until further notice, or converted into a live online format.

In-company live learning sessions will be held as planned, in case the particular session is in line with the recommendations from the Public Health Agency of Sweden and the company’s policy. KTH Executive School presumes that adequate precautions regarding the safety of the meeting venue have been taken by the company.

KTH Executive School will not permit persons experiencing signs of a flu or cold to participate in any kind of live activity.

5 saker chefer och medarbetare bör känna till när vi jobbar hemma i Coronatider

Publicerat 18 March 2020

I samband med Coronaviruset uppmanar myndigheter att de som kan arbeta hemifrån ska göra det. Här är fem saker Kristina Palm anser att chefer och medarbetare bör känna till när vi nu jobbar hemma. Kristina har varit knuten till KTH Executive School och leder forskningsstudien “Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv”.

Olika preferenser

Att arbeta hemifrån är något som uppskattas av många, men också ogillas av andra. Att vi faktiskt har olika preferenser om hur vi vill integrera arbete och övrigt liv är en viktig kunskap för chefer och medarbetare.

Det som händer när vi arbetar hemma är att gränsen mellan arbete och övrigt liv suddas ut. De som mår bra av att ha en tydlig gräns kan behöva skapa nya gränser för att hantera vardagen.

Att avsätta ett rum eller en plats i hemmet för arbete är ett tydligt sätt att upprätta en gräns. Ett annat sätt är att avsätta tid för arbete.

Kristina lyfter också fram vikten av att avsätta också ett mentalt utrymme för arbete, dvs. skapa möjligheten att fokusera arbetet och inte andra saker som lätt kan pocka på i hemmet. Hon tycker vi ska använda Pomodore-tekniken, dvs ställa en timer och under den tiden arbeta koncentrerat. Tankar som far igenom huvudet som handlar om annat än arbete får vi då slå bort. Ett sätt kan vara att skriva ned dem på papper. Det kan vara ”finns det något gott att äta i kylen” eller ”jag kanske ska dammsuga under soffan”.

Kristinas förslag är att vi arbetar i pass om 45 min och sedan tar 5-15 min ordentlig paus. Under pausen är det klokt att röra på sig. Ställ också timer för pausen så att den inte drar ut i tid.

Samarbeten

De flesta arbeten bygger på samarbete. Hur samarbetet ska fungera nu när man inte ses fysiskt är något som vi behöver prata om. Några frågor att diskutera är: Ska man ha fasta tider eller möten vid behov? Vid vilka tillfällen har man möten på en digital plattform som Zoom, Teams eller Skype? Och vid vilka tillfällen och frågor räcker det med sms eller mejl?

Det finns några speciella saker att tänka på vid virtuella möten, men i första hand så gäller samma saker som vanliga möten. Ha ett tydligt syfte, tydlig agenda och se till att alla kommer till tals. Kalla också bara de som verkligen behövs på mötet. Dock behöver den som leder mötet vara ännu lite mer förberedd, ännu lite mer tydlig om vad syftet är och ännu mer anstränga sig att alla kommer till tals.

Väl fungerande teknik är också viktigt, byt ut videokonferens till telefonkonferens om tekniken strular. En fördel just nu är faktiskt att alla är på distans vilket gör mötet mer effektivt än om några mötesdeltagare sitter fysiskt i samma rum

Uppföljning

Olika människor har olika behov av uppföljning och tydlighet från sin chef. Det är en fråga man som chef behöver prata med sina medarbetare om. Kristina tror att chefer inte ska vara oroliga för att människor plötsligt börjar maska i arbetet. Gör de i vanliga fall ett bra arbete så kommer de göra det även nu efter bästa förmåga med de förutsättningar som finns.

Sociala relationer

Om uppmaningen att arbeta hemma blir under längre tid så kommer ju även det sociala livet att minska. Arbetsplatsen är ofta en källa till goda sociala relationer och här kan man behöva fundera på hur man kan ta en social fika på distans. Koka en kopp kaffe, logga in på en virtuell plattform och prata om hur vi mår och hur vi har det.

Ergonomi och pauser

Den ordinarie arbetsplatsen har oftast en god ergonomisk miljö med höj- och sänkbart bord, bra ergonomisk stol och bra belysning. Hemarbetsplatsen man ordnar har säkert inte dessa finesser – var noga med pauser!


Kristina Palm är docent och lektor i industriell arbetsvetenskap vid KTH, forskare vid Karolinska Institutet och Karlstads Universitet.

Källa: Kristina Palm, Att jobba hemma i Coronatider (2020)

Titta på frukostseminariet Miljödriven affärsutveckling med Jan Agri

Publicerat 3 March 2020

Hållbarhet och affärsutveckling är ett central tema för KTH Executive School – i program, kurser och angreppssätt. För att få perspektiv på hur utvecklingen av hållbar affärsutveckling har utvecklats presenterade vår kollega Jan Agri ett frukostseminarium på temat Miljödriven affärsutveckling. I presentationen gjorde han återblickar till den bok han skrev på temat för 25 år sedan. Flera av Jans tankar finns med i den kommande utbildningen som KTH Executive School lanserar i höst. Sustainable Digital Innovation – for industry. Kursen är en kombination av en digital kurs och en face-to-face kurs.

Vill du titta på seminariet, klicka här: https://lnkd.in/gp6wqDq

 

 

Executive Program in Industrial Management: Thank you all for your contribution to the fourth module!

Publicerat 6 February 2020

Thank you all for your contribution to the fourth module of the Executive Program in Industrial Management! Our themes in focus were Global Sourcing and Production as well as Leading and Communicating Change in an International Business. Among other topics, we explored industrial transformations for climate and competitiveness together with Professor Monica Bellgran, KTH. Lena Sellgren, Chief Economist, Business Sweden, provided us with a global economic outlook for 2020. Another example is Jan Brockmann, COO/CTO, Electrolux, sharing his insights into global manufacturing strategy.

Once again, thank you all!
Monica Bellgran and Antonio Maffei, KTH
Jan Brockmann, Electrolux
Lena Sellgren, Business Sweden
Per Finnhammar, EFFSO
Leif E. Andersson
Lars Martinsson
Michael Gates, Richard Lewis Communications
Ulf Änggård, KTH Executive School

Our first breakfast seminar of 2020: Twenty-Five Years of Disruptive Innovation – with Torkel Strömsten

Publicerat 31 January 2020

We opened our 2020 breakfast seminar series with a special overview on disruptive innovation  –  in memory of Clayton M. Christensen, the coiner of the term, who sadly passed away on 23 January. At our first session Torkel Strömsten – Visiting Professor, KTH and Associate Professor, SSE – described how the theory has evolved over time as well as explored how companies can act in order to take advantage of disruptive innovation and as an established company avoid being disrupted. Thank you all for joining us!

Christmas Food for Thought 2019

Publicerat 18 December 2019

In case you fancy some food for thought, we recommend this noteworthy story from the Economist Babbage Podcast, “The Promise and Peril of AI”, which puts Artificial Intelligence into perspective and highlights the challenges we need to overcome in order to make it flourish. Leading experts in the field talk about the benefits and risks of AI as well as discuss why it is critical for mankind. You can listen to the podcast here.

We also recommend “Measure what matters: OKRs: The simple idea that drives 10x growth”, by John Doerr, which you can find as audio book here.

It addresses the topic of how to apply measures that are not limiting your business, a challenge many of you who collaborate with us face. In his book, Doerr outlines a framework of objectives and key results that support growth.

The thoughts are based on how Intel, Google, Amazon and Uber work with goal setting. Although the company you represent might operate in a somewhat different business environment, we believe there are interesting learnings to be made.

Finally, we recommend “What Is Disruptive Innovation?”, by Clayton M. Christensen et. al, which you can find here. Twenty years after having introduced Disruptive Innovation, the authors in this article revisit this by now fundamental theory.

It is emphasized that disruptive innovations originate in low-end or new-market footholds and that disrupters often build business models that are very different from those of incumbents. But also that the mantra “Disrupt or be disrupted” can misguide us, that incumbent companies should not overreact to disruption by dismantling a still-profitable business. Instead, they should strengthen relationships with core customers while also creating a new division focused on the growth opportunities that arise from the disruption.

Don´t miss this year´s last AI – Under the Hood of Machine Learning seminar on text recognition!

Publicerat 9 December 2019

Join us for the third part of our seminar series, AI – Under the Hood of Machine Learning designed for you in a management position.

 

The purpose is to provide you with the intuitive understanding of the AI fundamentals required for judging and driving the AI agenda in the development and launch of new businesses, strategies and ways to operate.

The concepts of Machine Learning and Neural Networks will be in focus, as these are core concepts where AI delivers great value today.

Time: 12 December, 14:00-17:00
Address: KTH Main Campus, Room D31, Lindstedtsvägen 5, Stockholm
Language: English
Cost: The seminar is free of charge.
Register: here

Kicking off the third module of this year´s Executive Program in Industrial Management

Publicerat 4 December 2019

How to build and nurture customer relationships in industrial businesses? Kicking off the third module of this year’s Executive Program in Industrial Management, Program Director Anders Holmström welcomed  Hanna Lindh, Atlas Copco, and Stefan Åberg, Value Model, to share their expertise with our participants. Stefan drew attention to customer insights that can help us grow our businesses, while Hanna focused on how we can capture the voice of our customers.