Få veta mer om arbetet inom AI Competence for Sweden

Publicerat 7 March 2022

AI Competence for Sweden är ett nationellt initiativ för utbildning och kompetensutveckling inom artificiell intelligens, vilket regeringen lanserade 2018. Inom ramen för initiativet samverkar tio lärosäten, bland annat KTH,  för att skapa en kunskapsplattform och erbjuda kurser för yrkesverksamma.

Vill du veta mer om samarbetet och erfarenheterna, ta del av initiativets whitepaper på ai-competence.se.