Varför programmet?

Byggherren har en nyckelroll för utvecklingen av ett hållbart samhällsbyggande. Det är byggherren som har det yttersta ansvaret för att kraven från kunder, ägare och samhället uppfylls.

Programmet vänder sig till dig som vill få:

  • fördjupning över rollen som byggherre,
  • nya perspektiv på sig själv och sin organisation,
  • inspiration, stöd, struktur och tid till strategisk planering, idéer
  • motiv för innovation och förändring,
  • ett utökat professionellt nätverk
  • ett individuellt utvecklingsprojekt.

Team lead

Staffan Movin
Programansvarig
+46 (0)70 210 74 95
Niklas Gustafsson
Programansvarig
+46 (0)76 100 54 34

Det gemensamma syftet med programmet är att stärka byggherrars förmåga att skapa ökat värde genom strategisk utveckling av investeringar inom infrastruktur och fastigheter till förmån för kunder, ägare och för samhället.

De individuella målen är att efter avslutat program ha fått en fördjupning över rollen som byggherre, nya perspektiv på sig själv, på beställarrollen och sin egen organisation, och att ha fått inspiration, verktyg och modeller för strategisk planering, innovation och förändring.

Ämnesområden som berörs är kund-, ägar- och samhällsperspektiv på byggherrerollen, innovation, produktivitet, kvalitet, ekonomi, upphandling, organisation, utveckling och förändring.

Foto: Maria Eklind under Creative Commons CC BY-SA 4.0

Modul 1 – Byggherrens roller

⇒ Introduktion
⇒ Byggherrerollen: kund-, ägar- och samhällsperspektiven
⇒ Förvaltare, developer, brukare, investerare: vilket värde skapas för vem?
⇒ Rollens förändring över tid, förändringar som innebär nya utmaningar
⇒ Produktivitet och kvalitet
⇒ Individuella utvecklingsprojekt – 1

Modul 2 – Kundperspektivet

⇒ De externa utmaningarna
⇒ Beställarrollen
⇒ Kundbegreppet, intressenter och aktörer
⇒ Intressentanalys
⇒ Upphandling, nytänkande och ledarskap
⇒ Organisation
⇒ Samverkan, nätverk och allianser
⇒ Individuella utvecklingsprojekt – 2

Modul 3 – Ägarperspektivet

⇒ De interna utmaningarna
⇒ Kärnkompetens nu och i framtiden
⇒ Beslutsfattande – statiskt eller flexibelt
⇒ Den komplexa ledarrollen – från strategi till detaljer
⇒ Förändringsarbete
⇒ Ledarskap
⇒ Individuella utvecklingsprojekt – 3

Modul 4 – Samhällsperspektivet

⇒ De långsiktiga utmaningarna
⇒ Hållbarhet, wicked problems och systemtänkandet
⇒ Branschcykler och samhällsutveckling
⇒ Smart Cities och Smart Buildings
⇒ Digitaliseringens möjligheter
⇒ Individuella utvecklingsprojekt – slutpresentationer

Programmet ges i samarbete med

Omfattning

4 moduler om 3 dagar, summa 12 dagar, eventuellt kompletterat med en studieresa tillsammans med tidigare kursdeltagare.

Datum

  • Modul 1: 25-27 oktober 2022
  • Modul 2: 29 november – 1 december
  • Modul 3: 10-12 januari 2023
  • Modul 4: 7-9 februari

Fakultet
Välmeriterade forskare från KTH och andra universitet, företagsledare och experter inom valda områden.

Lärformaten
Föreläsningar, diskussioner, interaktiva lektioner, praktikfall, grupparbeten, kortare teoriavsnitt och ett individuellt projekt.

Tidsåtgång
Lätt läsning eller kortare videos mellan modulerna, samt tid till det individuella projektet

Mentorstöd
Vi rekommenderar alla deltagare att använda sig av en mentor. Vi bistår med stöd och struktur för detta.

Plats
Kursgård i Stockholms närområde

Gruppstorlek
Ca. 20 personer

Pris
96.000 kr exkl moms. Medlem i Föreningen Byggherrarna erhåller 5% rabatt. Deltagaren betalar själv resor och logi samt måltider lägg till.

Studieresa
Den kan komma att ordnas efter utbildningen (separat kostnad).

Avbokningsregler: Efter meddelad antagning är anmälan bindande. Om avbokning sker mer än åtta veckor före programmets start återbetalas 90 % av avgiften. Sker avbokning mellan åtta och fyra veckor före start återbetalas 50 %. Vid avbokning senare än fyra veckor innan programstart sker ingen återbetalning.

Intresseanmälan

Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan.

janej
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.