Intervju med Mari Lindén - tidigare deltagare på programmet Byggherre MasterClass

Vi ställde några korta frågor till Mari Lindén, som avslutade programmet i december 2021, för att höra vad hon tyckte om programmet och vilken nytta hon tycker att hon har av dessa kunskaper i sin dagliga verksamhet.

Mari Lindén är Chef för Förvaltningsutveckling på Fastighetsavdelningen, SISAB Skolfastigheter i Stockholm.

Du har precis avslutat Byggherre MasterClass. Vad var de största värdena med utbildningen för dig?

– Att få nya och fler perspektiv på de frågor jag jobbar med dagligen och framförallt en bättre förståelse vart branschen är på väg och vilka utmaningar vi tillsammans står inför. Sedan självklart att få lyssna till alla inspirerande föreläsare och utbytet deltagarna emellan gav otroligt mycket, där vi delade med oss av våra erfarenheter och arbetssätt.

På vilket sätt kommer SISAB att få nytta av det du lärt dig?

– Att allt utgår från oss själva och att det är vi som har kompetensen och kan förändra och driva utvecklingen pratade vi mycket om på utbildningen. Det tar jag med mig till vårt utvecklingsarbete. Samverkan med kund i våra processer ska jag arbeta mer med och att vi behöver vara lyhörda för var våra kunder är på väg i sin verksamhet.

På vilket sätt tycker du att Byggherre MasterClass bidrar till att stärka byggherrerollen?

– Att träffa kollegor i branschen under många kursdagar ger energi och skapar en känsla av att vi är en gemensam kraft, oavsett från vilket fastighetsbolag, privat, statligt eller kommunalt, som tillsammans kan påverka framtiden, exempelvis i våra krav på byggbranschen eller att hjälpas åt att möta samhällets krav på oss.

Vad uppskattade du mest i samarbetet med de andra deltagarna?

– Att andra deltagare lyfte utmaningar som vi också har, men kanske inte satt fingret på, gav många tankar. Genom att vi hjälptes åt med varandras frågeställningar gav vi varandra ny input och nya perspektiv. Och att det lyftes många olika sätt att skapa värde för våra kunder inom hållbarhet, digitalisering, samverkansformer osv var värdefullt.


Läs mer om programmet Byggherre MasterClass