Byggherre MasterClass – Ta del av tidigare deltagares erfarenheter

Publicerat 1 March 2022

Ta del av tidigare deltagares erfarenheter av programmet och vilken nytta de har av kunskaperna i sin dagliga verksamhet.

Största värdet är att få nya och fler perspektiv på de frågor jag jobbar med dagligen och framförallt en bättre förståelse vart branschen är på väg och vilka utmaningar vi tillsammans står inför.

Många deltagare i Byggherre MasterClass vittnar om högre beslutskapacitet liksom ökad förståelse med nya perspektiv, både på organisations- och individnivå, efter programmet. Vi ställde några frågor till Mari Lindén, Mats Höglund och Carina Weir som avslutade programmet i december 2021. Läs mer under respektive intervju nedan, vad de tyckte om programmet och vad utbildningen har gett dem.


Intervju med Mari Lindén, SISAB Skolfastigheter i Stockholm


Intervju med Mats Höglund, AMF Fastigheter


Intervju med Carina Weir, Enköpings Hyresbostäder


>>Läs mer om Byggherre MasterClass