Intervju med Carina Weir - tidigare deltagare på programmet Byggherre MasterClass

Vi ställde några korta frågor till Carina Weir, som avslutade programmet i december 2021, för att höra vad hon tyckte om programmet och vilken nytta hon tycker att hon har av dessa kunskaper i sin dagliga verksamhet.

Carina Weir är VD för det kommunala bostadsbolaget Enköpings Hyresbostäder sedan 2018. Hon har en bakgrund inom HR och verksamhetsutveckling och har jobbat inom både offentlig och privat sektor. Hon är även ledamot i Hyresnämnden i Västerås och Sveriges allmännyttas Byggherreråd.

Du har precis avslutat Byggherre MasterClass. Vad var de största värdena med utbildningen för dig?

– Utbildningen gav en bred överblick över byggherrerollen och fokuset på hållbarhet och förändringskraft känns både aktuell och viktig.

På vilket sätt kommer Enköpings Hyresbostäder att få nytta av det du lärt dig?

– Enköpings hyresbostäder har en viktig roll att fylla som samhällsbyggare och i det ingår att vara en aktiv och ansvarstagande byggherre. För att kunna möta framtidens utmaningar är det viktigt med ständig kompetensutveckling. Redan under kursens gång har lärdomar och erfarenhetsutbytet mellan kursdeltagare bidragit med nya insikter.

På vilket sätt tycker du att Byggherre MasterClass bidrar till att stärka byggherrerollen?

– Upplägget med att diskutera olika delar i byggherrerollen och ta in föreläsare både inom och utanför branschen ger en bredd. Löpande har ämnena och föreläsningarna diskuterats och aktuella frågor problematiserats, vilket har varit både lärorikt och spännande.

Vad uppskattade du mest i samarbetet med de andra deltagarna?

– Utbildningen har präglats av en öppen och positiv anda mellan kursdeltagarna som frikostigt delat med sig av goda exempel, likväl som tuffare lärdomar. Att få bolla med erfarna och kompetenta branschkollegor, parallellt med föreläsare av hög kvalité, främjar lärande och ger bra kontakter för framtiden.


Läs mer om programmet Byggherre MasterClass