Vår roll

KTH Executive School vänder sig till högre befattningshavare i verksamheter där teknik är affärskritiskt. Utbildningarna fokuserar på att säkra dessa befattningshavares förmåga att utveckla och implementera nya affärer, nya strategier och nya sätt att arbeta. Vi är stolta över de höga utvärderingar våra utbildningar får.

Bland kunderna återfinns bland annat ABB, Bombardier, Ericsson, Saab, Sandvik och Scania.

I våra utbildningar medverkar ledande akademiker från svenska och utländska universitet, företagsledare och andra experter från näringslivet.

KTH Executive School grundades 2001 och arbetar med avgiftsfinansierad utbildning som riktar sig till näringsliv och offentlig förvaltning. Verksamheten är organiserad som ett självständigt dotterbolag till KTH Holding AB.

Utgångspunkten för utbildningarnas design är verksamheters aktuella strategiska utmaningar i kombination med Eric Giertz forskning kring olika verksamhetslogiker. I dagsläget fokuseras de längre chefsutvecklingsprogrammen till tre olika verksamhetstyper; tillverkande industri, infraservice och den teknikbaserade konsultsektorn.