Intervju med Mats Höglund - tidigare deltagare på programmet Byggherre MasterClass

Vi ställde några korta frågor till Mats Höglund på AMF Fastigheter, som avslutade programmet i december 2021, för att höra vad han tyckte om programmet och vilken nytta han tycker att han har av dessa kunskaper i sin dagliga verksamhet.

Mats Höglund, har en ingenjörsbakgrund med erfarenhet från både entreprenad-, konsult och fastighetsbranschen. Han arbetar till vardags bolagsövergripande på AMF Fastigheter med inköpsaffären, som i förlängningen skapar värde för AMFs 4 miljoner pensionssparare. Befattningen är till stor del strategisk men också styrande och stödjande inom ett brett verksamhetsområde, från större projektinvesteringar till affärskritiska leveranser, såsom t ex energiinköp.

Du har precis avslutat Byggherre MasterClass. Vad var de största värdena med utbildningen för dig?

– Utbildningen var givande och öppnade mina ögon för byggherrens roll i vårt samhälle och hur aspekter som hållbarhet, digitalisering och urbanisering bidrar till utvecklingen av vår bransch.

En annan styrka med utbildningen är blandningen av personer och det nätverk jag fick. Mycket intressant att berika min kompetens med andra infallsvinklar från andra typer av organisationer exempelvis kommuner, kommunägda bolag och myndigheter.

Det är svårt att välja men några av de största värdena med utbildningen var att få andra infallsvinklar kring byggherrerollen, att den blev satt i en bredare kontext och sammanhang, som tydliggjort byggherrens nyckelroll för utvecklingen av samhällsbyggandet.

På vilket sätt kommer AMF Fastigheter att få nytta av det du lärt dig?

– Utbildningen innehöll många intressanta ämnen och föreläsare, vilket har gett mig både ny generell kunskap och specifika saker som jag redan har omsatt i min vardag. Speciellt intressant tycker jag att det var att få andras perspektiv kring byggherrens olika uppdrag och den komplexitet som vi lever med till vardags, både på ett strategiskt och operativt plan.

Exempel på konkreta kunskaper är till exempel nya infallsvinklar som jag kanske inte nödvändigtvis haft tidigare och som utvecklat mig till en bättre byggherrerepresentant, i kombination med de modeller och verktyg som jag har nytta av i vardagen.

På vilket sätt tycker du att Byggherre MasterClass bidrar till att stärka byggherrerollen?

– Jag tycker det är viktigt att lyfta fram byggherrerollen och dess komplexitet, det är inte enbart kunskap kring t ex byggprojektledning och entreprenadjuridik som är nödvändig idag, utan det krävs väldigt mycket mer. En förståelse för samspelet mellan byggprocess och samhället i stort är viktigt, för att inte tappa bort viktiga perspektiv i en allt snabbare värld.

Vad uppskattade du mest i samarbetet med de andra deltagarna?

– En sak jag uppskattar är att jag har fått en mycket större förståelse och inblick kring de förutsättningar och utmaningar som t ex kommunala och statlig bolag behöver förhålla sig till i sin verksamhet.

En annan reflektion jag gjort efter utbildningen är hur nätverk, samt fortlöpande lärande, är en fundamental del och att det är viktigt att ta sig tid till att prioritera dessa områden.


Läs mer om programmet Byggherre MasterClass