KTH Executive School och Sveriges Kommunikatörer lanserar managementprogram

Publicerat 5 April 2022

KTH Executive School lanserar tillsammans med Sveriges Kommunikatörer nu Communication Executives Program – technology, business and leadership. Programmet är en unik kombination av teknikutveckling, affärsutveckling, ledarskap och kommunikation och ska bidra med nya insikter och perspektiv till målgruppen inom ledande befattningar och framtidens ledare.

Syftet är att öka förståelsen och kompetensen inom teknologi, affärsutveckling, ledarskap och kommunikation för att kunna ligga i framkant inom digital utveckling, något som skapar konkurrensfördelar för organisationer och företag. Programmet är modulbaserat och deltagarna väljer i vilken ordning och under vilken tidsperiod man genomför dem. Deltagare som genomför samtliga moduler inom tre år diplomeras.

– Kunskapen kommer att bidra till en djupare förståelse för de förutsättningar och möjligheter som finns i att utveckla den egna affären och verksamheten. Under 2021 har vi tillsammans med experter och ledare inom kommunikation och KTH Executive School utvecklat ett program med framåtblick och stor flexibilitet, säger Nilla Peterson, Utvecklingschef på Sveriges Kommunikatörer och fortsätter:

– Den fjärde industriella revolutionen ändrar spelplanen för organisationer inom alla sektorer och här ställs nya krav på innovation, kreativitet, nya affärsmodeller och inte minst kommunikativt ledarskap. Programmet kombinerar därför innovation och affärsutveckling med kommunikation och ledarskap, säger Nilla Peterson.

 

Den första modulen har fokus på teknologi som driver förändring och transformerar samhället. Modul 2 omfattar innovation och ledarskap i förändring, både i Sverige och internationellt. Modul 3 sätter fokus på affärs- och verksamhetsutveckling, och modul 4 har temat hållbart varumärke – förtroende och engagemang. Alla moduler leds av Maths Lundgren (Ek. Dr.) och Niklas Gustafsson, programdirektör på KTH Executive School.

 

I de ekosystem vi är verksamma i har vi sett hur Communication Executives roll har ändrats till att bli kritisk i utvecklingen av nya affärer och marknader och i den pågående transformationen generellt. Därför är det spännande, säger Agneta Rinman, CEO, KTH Executive School, att få chansen att skapa lärande kring dessa chefers specifika utmaningar tillsammans med Sveriges Kommunikatörer.

 

– Det uppstår ständigt nya utmaningar i takt med den allt snabbare tekniska utvecklingen där både organisation och arbetssätt sätts på prov. För att ligga i framkant och därmed framtidssäkra sin egen och/eller organisationens kompetens att omvandla utmaningar till möjligheter behövs ny kunskap. Och där hoppas vi att vårt nya program ska bidra, säger Caroline Thunved, VD och generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer.


Programmet startar 26 september 2022.

För mer information, kontakta Nilla Peterson, utvecklingschef:
Tfn: +46 70 555 75 50.
E-post: nilla.peterson@svkom.se