Jonas Albertson discusses Epiroc´s transformation journey

Publicerat 3 February 2023


Dare to think new | Epiroc President Technology & Digital Division Jonas Albertson joined us this week to explore productivity and sustainability transformation. A great discussion across industries about the acceleration of change in daily operations and the importance of daring in uncertain times. Many thanks for sharing the Epiroc perspective!


 

Maria Persson Gulda joins to share insights into H2 Green Steel´s mission for a sustainable future

Publicerat 28 November 2022

How to move fast towards a more sustainable future? As H2 Green Steel Chief Technology and Project Officer Maria Persson Gulda points out, large-scale changes with new solutions require embracing uncertainty, building on partnerships, being open to new practices, and putting a special focus on diversity and effective communication.

Many thanks for joining us and sharing the H2 Green Steel perspective!
Paolo Cerruti shares the Northvolt perspective on global trends and challenges

Publicerat 2 November 2022

Northvolt Co-founder and COO Paolo Cerruti joined us for a discussion about the  current challenges ahead with the greenest battery production.

Operating with speed in an uncertain environment requires a culture where a failure is considered a First Attempt In Learning.

Many thanks for sharing the Northvolt perspective on global trends as well as for your insights into the organizational aspects of industry transformation.


President and CEO Christian Levin returned to share the Scania perspective on industry transformation

Publicerat 17 October 2022

President and CEO Christian Levin returned to KTH Executive School once again to discuss the role Scania Group takes in the future transportation ecosystem. Entering a new paradigm, where automation, connectivity, electrification and digitalisation will be key, there is an even greater need for innovation both to secure new business opportunities and reach our sustainability goals. Many thanks for sharing the Scania perspective on industry transformation.


An inspiring visit to Boston

Publicerat 4 September 2022

Boston Dynamics, MIT-IBM Watson AI Lab, MIT.nano, Motional – just some of the highlights from our recent study trip for top executives. Truly inspiring to meet the world-class talent behind the state-of-the-art technology, and further discuss the business opportunities that technological innovation opens up on a global level. Many thanks to all for contributing, including Professor Christian Ketels from Harvard Business School, Professor Amar Bhide from Tufts University, as well as program directors Niklas Gustafsson and Johan Olsson.

The Executive Program in Industrial Management discussed value creation at the Ericsson Imagine Studio

Publicerat 26 August 2022

Getting together at the Ericsson Imagine Studio to discuss how to create value to industry with dedicated 5G solutions! The Executive Program in Industrial Management were warmly greeted at the Ericsson HQ to get insights of the business opportunities with 5G in various industries and discuss how to work together to get it done. Many thanks to Ericsson and Thomas Norén, VP, Head of Dedicated Networks, for hosting us. Close Collaboration is key to create the industry transformation.

Congratulations to our participants in Executive Program in Industrial Management

Publicerat 9 May 2022

Congratulations to all of you on having completed the latest round of the Executive Program in Industrial Management! Thanks for the great time together at KTH Royal Institute of Technology, and for the engaging discussions. Keep on daring to explore further, sharing your insights generously and caring for yourselves and others while transforming the businesses you represent.

Program Directors Ulf Änggård och Niklas Gustafsson

KTH Executive School och Sveriges Kommunikatörer lanserar managementprogram

Publicerat 5 April 2022

KTH Executive School lanserar tillsammans med Sveriges Kommunikatörer nu Communication Executives Program – technology, business and leadership. Programmet är en unik kombination av teknikutveckling, affärsutveckling, ledarskap och kommunikation och ska bidra med nya insikter och perspektiv till målgruppen inom ledande befattningar och framtidens ledare.

Syftet är att öka förståelsen och kompetensen inom teknologi, affärsutveckling, ledarskap och kommunikation för att kunna ligga i framkant inom digital utveckling, något som skapar konkurrensfördelar för organisationer och företag. Programmet är modulbaserat och deltagarna väljer i vilken ordning och under vilken tidsperiod man genomför dem. Deltagare som genomför samtliga moduler inom tre år diplomeras.

– Kunskapen kommer att bidra till en djupare förståelse för de förutsättningar och möjligheter som finns i att utveckla den egna affären och verksamheten. Under 2021 har vi tillsammans med experter och ledare inom kommunikation och KTH Executive School utvecklat ett program med framåtblick och stor flexibilitet, säger Nilla Peterson, Utvecklingschef på Sveriges Kommunikatörer och fortsätter:

– Den fjärde industriella revolutionen ändrar spelplanen för organisationer inom alla sektorer och här ställs nya krav på innovation, kreativitet, nya affärsmodeller och inte minst kommunikativt ledarskap. Programmet kombinerar därför innovation och affärsutveckling med kommunikation och ledarskap, säger Nilla Peterson.

 

Den första modulen har fokus på teknologi som driver förändring och transformerar samhället. Modul 2 omfattar innovation och ledarskap i förändring, både i Sverige och internationellt. Modul 3 sätter fokus på affärs- och verksamhetsutveckling, och modul 4 har temat hållbart varumärke – förtroende och engagemang. Alla moduler leds av Maths Lundgren (Ek. Dr.) och Niklas Gustafsson, programdirektör på KTH Executive School.

 

I de ekosystem vi är verksamma i har vi sett hur Communication Executives roll har ändrats till att bli kritisk i utvecklingen av nya affärer och marknader och i den pågående transformationen generellt. Därför är det spännande, säger Agneta Rinman, CEO, KTH Executive School, att få chansen att skapa lärande kring dessa chefers specifika utmaningar tillsammans med Sveriges Kommunikatörer.

 

– Det uppstår ständigt nya utmaningar i takt med den allt snabbare tekniska utvecklingen där både organisation och arbetssätt sätts på prov. För att ligga i framkant och därmed framtidssäkra sin egen och/eller organisationens kompetens att omvandla utmaningar till möjligheter behövs ny kunskap. Och där hoppas vi att vårt nya program ska bidra, säger Caroline Thunved, VD och generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer.


Programmet startar 26 september 2022.

För mer information, kontakta Nilla Peterson, utvecklingschef:
Tfn: +46 70 555 75 50.
E-post: nilla.peterson@svkom.se

Fantastiska kvinnliga alumner

Publicerat 8 March 2022

Idag uppmärksammar vi alla våra fantastiska kvinnliga alumner genom Pia Lindström, SVP Sustainability, LKAB och Mia Bökmark, Interim Head of  Supply Chain Strategy, Väderstad samt Marion Gullstrand, EVP HR & Sustainability och Karin Thorn, VP Vehicle Propulsion, Volvo Cars som generöst delar sina erfarenheter i två samtal med Agneta Rinman.


Tack till er alla för ert engagemang och er generositet att dela och bidra till allas vårt lärande.

Få veta mer om arbetet inom AI Competence for Sweden

Publicerat 7 March 2022

AI Competence for Sweden är ett nationellt initiativ för utbildning och kompetensutveckling inom artificiell intelligens, vilket regeringen lanserade 2018. Inom ramen för initiativet samverkar tio lärosäten, bland annat KTH,  för att skapa en kunskapsplattform och erbjuda kurser för yrkesverksamma.

Vill du veta mer om samarbetet och erfarenheterna, ta del av initiativets whitepaper på ai-competence.se.