Why now?

The digitalised world has increased our vulnerability, and it will keep on increasing. We can’t stop developing our operations but we need to understand how we shall think regarding securing our data, systems and infrastructure.

By analysing the latest hacker attacks on the US elections, the electricity grid in Ukraine or Federal Reserves in New York we can understand more about the motives and the extent of the attack. Many threats can be prevented if you understand how and why they occur and by that decrease the effect of possible events.

How can we find the balance between development and security?

The course will be given in Swedish.

Apply hereDownload the pdf

Program director

Staffan Movin
+4670 210 74 95
Pontus Johnson
Professor KTH

Exempel på innehåll i kursen:

  • Kursen kombinerar kunskap och förståelse kring cybersäkerhet med riskhantering för att därigenom ge deltagarna både förståelse och verktyg för att kunna öka verksamhetens säkerhet.
  • Verktyg och modeller för utveckling av cybersäkerhetsstrategi som är anpassad till de utvecklingskrav som finns på verksamheten.
  • Simulering och tydliggörande av hur dataattacker sker – snabbhet, omfattning och vad som skapar sårbarheten.
  • Identifiering och planering av hur verksamheten kan agera för att förutse attacker, förstå effekter av hot och incidenter samt agera vid en eventuell attack, både kända hot och okända hot.
  • IoT, outsourcad verksamhet och delade data – hur hanteras cybersäkerhet i ekosystem som bygger på användandet av data från många källor.
  • Anställdas datoranvändande och cybersäkerhet – hur kan dessa förenas.
  • Hur kraven från kunders säkerhet förändrar krav på verksamhetens agerande – vad kommer krävas av verksamheter framöver.

Hur?
Kursen är en kombination av föreläsningar, simuleringar, workshops och annan form av interaktivt lärande – mellan deltagare och experter. Kursen utgår från dagsaktuella utmaningar för deltagande företags verksamhet och hur dessa påverkas av cybersäkerhet.

Vilka kommer jag att lära mig av?
KTH Executive School samarbetar med ledande exporter och forskare för att ge insikt och förmåga att kunna hantera cybersäkhetstrisker. I denna kurs kommer ni bland annat möta:

  • 4C Strategies, som är ledande säkerhetskonsulter med bred erfarenhet från strategiskt säkerhetsarbete i både näringsliv och offentliga verksamheter, liksom från verksamheter med hög säkerhetsklassning.
  • Professor Pontus Johnson, KTH, som leder en grupp av forskare på KTH som specialiserat sig på cybersäkerhet i flertalet olika aspekter. De driver bland annat en internationellt uppmärksammad kurs i etisk hackning.

För vem?
Alla som i en ledande roll påverkar, och påverkas av, cybersäkerheten i näringsliv och samhälle. Observera – kursen fokuserar på verksamhetens balans mellan utveckling och IT-säkerhet.

När?
Modul 1. 21 aug 13.00 – 22 aug 12.00
Modul 2. 25 sep 13.00 – 27 sep 12.00

Var?
Kursen genomförs på en kursgård i närheten av Stockholm. Kursen förutsätter boende på internat eftersom personliga reflektioner, samarbete och kontaktskapande är av stor vikt.

Villkor
Kursen behöver minst 15 anmälda för att den ska starta.
Logi ingår inte i priset – men KTH Executive school genomför en gruppbokning för alla deltagare. Deltagarna betalar själva för boendet på plats.

Kostnad
SEK 38 500 (exkl moms) vilket inkluderar dokumentation, lunch och kaffe.

Ansökan
Ansök genom att fylla i formuläret nedan.

Kursen behöver minst 15 anmälda för att den ska starta. Kursavgiften kommer att faktureras när gruppen har nått 15 deltagare.

Ansökan

Kursen behöver minst 15 anmälda för att den ska starta.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto efter meddelad antagning, dock senast dagen före kursstart vid sen antagning. Dröjsmålsränta enligt räntelagen.