Möjligheter för Sverige att bli bra på AI

Publicerat 10 September 2018

Vi har i tidigare inlägg presenterat styrkor och svagheter i Sverige för att bli framgångsrika på AI. Men vilka är Sveriges möjligheter?

 • Ökad innovationstakt med hjälp av AI
 • Utnyttja tillgången till stora mängder data
 • Utnyttja våra kvalitetsregister för AI-analys
 • Nya tekniska möjligheter via systemkopplingar
 • Nya funktioner och förbättrad kvalitet i varor och tjänster
 • Ökad effektivitet i produktion och processer
 • Systempotential i nya värdekedjekopplingar
 • Nya arbetssätt och nya sätt att organisera
 • Nya intressanta och attraktiva jobb
 • Förbättrad arbetsmiljö
 • Sverige kan bli testbädd för AI-utveckling
 • Sverige har hög internationell attraktionskraft
 • Utveckla samverkan kring AI-utveckling
 • Utveckla samverkan kring AI-implementering
 • Utnyttja forskningsinstitutens samverkansförmåga
 • Vidareutbilda befintlig kompetens i AI
 • Utveckla regleringar som främjar datatillgång
 • Utveckla policies som främjar systemutveckling

Läs mer i Vinnovas rapport.