Sveriges styrkor relaterat till AI

Publicerat 9 July 2018

Många pratar om möjligheterna och hoten med AI. Beroende på bransch så finns det olika förutsättningar för att använda AI. Men vilka begränsningar och möjligheter är gemensamma för AI i Sverige?

Sveriges AI-styrkor

 • Teknikvänlig befolkning
 • Hög teknikkompetens
 • Kvalificerade forskare och ingenjörer
 • God domänkompetens om processer
 • God datatillgång
 • Utmärkta IT-nätverk
 • Infrastruktur för datatrafik
 • Många digitaliserade processer
 • Hög automationsgrad
 • Stora internationella teknikdrivande företag
 • Effektiv offentlig verksamhet
 • God innovationsförmåga
 • Förmåga att lösa komplexa problem
 • Lång erfarenhet av säkerhetskritiska lösningar
 • Samverkanskultur
 • Utvecklat innovationssystem
 • Effektiva värdekedjor och ekosystem
 • Förmåga till konsortiebyggande

Det svenska samhället präglas av en hög grad av digitalisering jämfört med de flesta andra länder. IT-infrastrukturen är väl utbyggd och har hög kapacitet i större delen av landet. Digitaliseringen i arbetslivet har i många sektorer kommit långt, samtidigt som en majoritet av befolkningen är uppkopplad mot internet och har stor IT-vana. Detta innebär en viktig grund för Sveriges AI-förmåga och för en stark utveckling av AI-kompetens och AI-tillämpningar. 

Läs mer i Vinnovas rapport om Sverige och AI.