Om Kundunika utbildningar

Ända sedan starten har vi erbjudit företag och organisationer unika utbildningar. Innehåll och pedagogisk process väljs utifrån önskad effekt, deltagare och den organisation de verkar i. De är ofta i form av lite längre utvecklingsprogram, men kan även vara en modul i ett internprogram eller en kurs i en intern akademi. Deltagarna har som regel någon form av nyckelposition. De är oftast högre befattningshavare, men kan även vara t ex talanger eller specialister.

De längre utvecklingsprogrammen handlar i många fall om att stärka deltagarnas förmåga i perioder av fundamentala strategiska förändringar, ofta drivet av teknikskiften såsom exemplevis digitalisering.

Ansök härLadda ner pdf

Programansvarig

Niklas Gustafsson
076-100 54 34
Kundunika utbildningar – Innehåll

Kundunika utbildningar designas och utvecklas utifrån den aktuella verksamhetens egna strategiska mål. I en första fas vill vi förstå dessa mål, identifiera lämplig fakultet och ta fram ett förslag som omfattar innehåll, röd tråd och pedagogisk process. Detta förslag ligger till underlag för eventuell överenskommelse.

I en andra fas vill vi kalibrera mål för och utformning av utbildningen samt deltagarnas behov. Detta gör vi som regel i form av intervjuer med nyckelpersoner. Kalibreringen resulterar i en unik utbildning. Rör det sig om ett längre chefsutvecklingsprogram omfattar det ett antal moduler, alla med nedbrutna lärmål. Varje genomförd utbildning eller modul utvärderas och resultaten ligger till grund för en kontinuerlig förbättring av utbildningen.

Ansökan

Välkommen att kontakta Niklas Gustafsson om ni är intresserade av en skräddarsydd utbildning från KTH Executive School.