Intervju med Johan Olsson - ny programdirektör Konsultprogrammet

Om du vill höja intäktsnivån och behålla personal – ta dig tiden för årets upplaga av Executive Program in Consultancy Management  på KTH Executive School, rekommenderar Johan Olsson.

– Jag vet vilka utmaningar du har som chef på konsultbolag. Med högt fokus på kunduppdrag och samtidigt ett ordinarie chefsansvar är det extra svårt att hitta ett fönster att reflektera över strategiska vägval – särskilt kring den centrala frågan – hur starkt är vårt erbjudande på marknaden? Hur ökar vi intjäningsförmågan?

 

Det säger den nye programdirektören för det i sitt slag unika konsultchefsprogrammet på KTH Executive School, Johan Olsson, som minst sagt har gedigen erfarenhet som chef i konsultföretag. Han har varit dotterbolags-VD på HiQ, divisionschef på ÅF Infrastructure och ÅF Technology och innan detta har han en chefskarriär på Ericsson att luta sig mot. Hans erfarenheter och synsätt influerar den nya upplagan av KTH Executive Schools konsultprogram.

– Vi har under en längre period fyllt ett viktigt tomrum, säger Johan om sitt nya ansvarsområde. Som konsultchef har du väldigt höga krav från kompetent personal och medvetna kunder på att ligga steget före och veta var trenderna går, säger Johan Olsson av egen erfarenhet. Detta program ger deltagarna tillgång till KTH:s forskningsbas i kombination med relevant kompetens från externa föreläsare.

De största utmaningarna svenska konsultföretag har framöver är att attrahera och behålla talanger, att agera globalt samt att hitta nya affärsmodeller. Den ständiga utmaningen som blir alltmer tydlig med den globala marknaden för konsulttjänster är att bygga strukturkapital, inte minst drivs detta av digitaliseringen, enligt en rapport om branschen som nyligen publicerades av bland andra KTH Executive Schools styrelseordförande Erik Giertz.

En av de största utmaningarna som Johan möter bland företagen är hur man som konsultföretag ska behålla och utveckla sina talanger. I ett nytt avsnitt på kursen kommer deltagarna få ta del av KTH-studenters kravspecifikation inför sin karriär och på framtida arbetsgivare. Tanken är att deltagarna gör en KTH-safari; besöker olika institutioner samt träffar och diskuterar med studenterna om deras syn på framtida arbetsplats och exempelvis de ständigt uppkopplade, friare strukturerna såsom Future Connected Companies.

– Det känns roligt att arbeta på KTH Executive School, jag gick ju teknisk fysik på skolan och jag har en stor respekt för det starka varumärket. Vi är en viktig partner för konsultsektorns affärsstrategiarbete, avslutar Johan.

KTH Executive School har i snart femton år erbjudit Executive Program in Consultancy Management som sedan starten baserats på de aktuella strategiska utmaningar företag i konsultsektorn står inför. Som deltagare arbetar du under programmet fram en utvecklingsagenda för verksamheten du företräder och får ett unikt nätverk bland högre chefer i den svenska konsultsektorn.

Ansök härLadda ner pdf

Programansvarig

Johan Olsson
+46 70 249 0075

Om Johan Olsson

Ny programchef för konsultprogrammet på KTH Executive School

Bakgrund: Teknisk fysik på KTH. Programmerare av robotar på ASEA från 1980. Verkade på Ericsson i olika positioner globalt och i USA från 1983. Blev dotterbolags-VD på HiQ 1995 och framåt. Divisionschef för ÅF Infrastructure samt divisionschef ÅF Technology  2003 och framåt. Nu driver han eget konsultbolag och är programansvarig för KTH Executive School.