Om Consultancy Management

Executive Program in Consultancy Management syftar till att ge dig och andra högre chefer bättre förutsättningar att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Det råder en intensiv kamp om kompetens och anställda. Hur säkerställer du att ni har rätt kompetens och lyckas behålla medarbetare? Hur organiserar ni er när de bästa inte vill vara anställda? Det gäller att hitta en väl avvägd balans mellan egna anställda och olika typer inköpt kompetens.

Vad som är rätt kompetens avgörs av kunderna. Vet ni vart era kunder är på väg vet ni också hur deras behov kommer förändras. Några trender gäller alla, som digitaliseringen och globaliseringen. Kan till exempel svenska konsultföretag följa sina kunder ut i världen?

Under programmet arbetar du aktivt med era egna utmaningar. Du får ny kunskap, breddade perspektiv och inspiration från såväl vår noga utvalda fakultet som från andra deltagare. Som deltagare får du ett värdefullt nätverk i den svenska konsultsektorn.

Årets program leds av Johan Olsson, som bl.a. varit vice VD på HiQ och ansvarig för dåvarande största affärsområdet på ÅF. Läs intervju med Johan Olsson här

Intervju med Johan Olsson – ny programdirektör på Konsultprogrammet

Ansök härProgram pdf 2018

Programansvarig

Johan Olsson
0702-490 075
Consultancy Management – Innehåll

Avsnitt 1 – Affärslogik och strategisk utveckling

Vi inleder med en genomlysning av konsultsektorn i Sverige och globalt. Vi tittar på konsult­företags specifika affärslogik och drivkrafter för expansion och utveckling. Vi pekar ut vad som krävs för att driva framgångsrik konsultverksamhet när förändringstakten är allt högre.

Avsnitt 2 – Marknad och Försäljning

Konkurrensen på den svenska marknaden är knivskarp och det gäller att få hävstång på försäljningsarbete och marknadsföring. Vi belyser bland annat skillnaden mellan att diversifiera eller välja en nisch. Vi tittar på val av betjänad marknad och prismodeller, liksom hur vi kan arbeta med värdenätverk och relationsmarknadsföring .

Avsnitt 3 – Kompetens, medarbetare och organisation

Att säkerställa att över tid ha rätt kompetens är kanske den mest kritiska utmaningen för många konsultföretag. Att attrahera rätt medarbetare och få dem att stanna. Att göra en korrekt avvägningen mellan egen personal, underkonsulter och offshoring, liksom nyttjandet av konsultmäklare. Finns det olika organisationsmodeller som är mer framgångsrika än andra? Här får ni också tillfälle att träffa framtidens ingenjörer på en KTH-safari.

Avsnitt 4 – Förändringsarbete

Som avslutning belyser vi viktiga moment i framgångsrikt förändringsarbete. Avsnittet kretsar kring de affärsutvecklingsidéer deltagarna fått i de tidigare avsnitten. Hur planeras och genomförs förändring på mest effektiva sätt? Egenreflektion varvas med feedback så att varje deltagare får möjlighet att dra slutsatser och utveckla handlingsprogram.

När

Executive Program in Consultancy Management omfattar 12 dagar, fördelade på fyra tredagarsavsnitt under 2018.

• 24-26 april, 2018
• 22-24 maj
• 28-30 augusti
• 2-4 oktober

Plats

På kursgård i närheten av Stockholm. Vi vet att den tiden som deltagarna spenderar med varandra utanför schemlagd tid är otroligt värdefull och ger kunskap som är unik. Därför rekommenderar vi boende på internat under respektive avsnitt.

Avgift

128 000 SEK exklusive moms och inkluderar litteratur och övrig dokumentation. Programavgiften faktureras i samband med antagning. Kostnader för kost och logi tillkommer.

Språk

Svenska

Vid antagning är anmälan bindande. Om avbokning sker mer än åtta veckor före programmets start återbetalas 90 % av avgiften. Sker avbokning mellan åtta och fyra veckor före start återbetalas 50 %. Vid avbokning senare än fyra veckor innan programstart sker ingen återbetalning.

Ansökan

Ansök till programmet genom att fylla i formuläret. Din ansökan måste stödjas av ditt företag. Vid antagningen beaktas såväl den sökandes erfarenhet som gruppens sammansättning. Gruppens storlek är begränsad.

Referenser

Executive Program in Consultancy Mangement är ett utmärkt sätt att förkovra sig och vässa sina ledaregenskaper. Det är en perfekt blandning av akademisk höjd och operativ förankring i näringslivet.

Sandra de Brito — Head of Solution Area IT and Labs, Networks R&D, Tieto AB

Styrkan med Executive Program in Consultancy Management är att det hanterar de strategiska problem vi i ledningen brottas med varje dag, t ex hur vi blir ännu bättre på att segmentera våra kunder, bygga strukturkapital och organisera vår verksamhet.

Lars Stugemo — VD och koncernchef, HiQ International AB

Mixen av deltagare på Executive Program in Consultancy Management var perfekt. Alla inom samma affärslogik och med det i grunden samma ledningsproblem. Men tack vare ett breddat branschperspektiv var det få konkurrenter, vilket gav spänst och öppenhet i alla diskussioner och grupparbeten. Själv har jag fått ett breddat kontaktnät och ökad insikt som har jag har stor glädje av.

Bent Johanneson — fd VD, Ramböll Sverige AB