Om Consultancy Management

Executive Program in Consultancy Management syftar till att ge dig och andra högre chefer bättre förutsättningar att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Det råder en intensiv kamp om kompetens och anställda. Hur säkerställer du att ni har rätt kompetens och lyckas behålla medarbetare? Hur organiserar ni er när de bästa inte vill vara anställda? Det gäller att hitta en väl avvägd balans mellan egna anställda och olika typer inköpt kompetens.

Vad som är rätt kompetens avgörs av kunderna. Vet ni vart era kunder är på väg vet ni också hur deras behov kommer förändras. Några trender gäller alla, som digitaliseringen och globaliseringen. Kan till exempel svenska konsultföretag följa sina kunder ut i världen?

Under programmet arbetar du aktivt med era egna utmaningar. Du får ny kunskap, breddade perspektiv och inspiration från såväl vår noga utvalda fakultet som från andra deltagare. Som deltagare får du ett värdefullt nätverk i den svenska konsultsektorn.

Årets program leds av Johan Olsson, som bl.a. varit vice VD på HiQ och ansvarig för dåvarande största affärsområdet på ÅF. Läs intervju med Johan Olsson här

Intervju med Johan Olsson – ny programdirektör på Konsultprogrammet

Ansök härProgram pdf

Programansvarig

Johan Olsson
0702-490 075
Consultancy Management – Innehåll

Avsnitt 1 – Affärslogik och strategisk utveckling

Hur arbetar ni med att anpassa er affärsmodell för att på bästa sätt tillvarata de möjligheter som t.ex. digitaliseringen och globaliseringen skapar? Hur påverkas ni av de förändringar som sker på marknaden idag? Vilka är konsultbranschens trender och teknikskiften idag och i morgon?

 • Konsultbranschens historia och utveckling
 • Strategisk utveckling och branschanalys
 • Tekniska och ekonomiska drivkrafter bakom expansion och utveckling
 • Framtida framgångsrik konsultverksamhet

Avsnitt 2 – Marknad, prisutveckling och försäljning

Vart är kunderna på väg? Hur kommer deras behov förändras? Hur behöver er framtida prismodell utvecklas och hur kan ni göra den förflyttningen? Hur bygger du en lönsam affär under prispress och ökande konkurrens?

 • Diversifieringsstrategi och nischstrategi
 • Marknad och segmentering
 • Värdebaserad försäljning
 • Kundernas efterfrågan idag och i framtiden

Avsnitt 3 – Kompetens- och personalstrategi

Tycker du också att det är svårt att attrahera och behålla personal? Hur följer man kundernas utveckling för att i tid identifiera och hitta den rätta kompetensen? Hur lyckas man att attrahera och behålla medarbetare?

 • Analys av personalstrategier
 • Att bygga företag på kunskap
 • Talangernas framtida efterfrågan & Employer Branding
 • KTH Safari – Samtal med dagens studenter

Avsnitt 4 – Förändringsledning skapa förändring i ditt bolag

Hur planeras och genomförs förändring på mest effektiva sätt? Programmets avslutning kretsar kring deltagarnas egna aktuella strategiska utmaningar. Vilka modeller och verktyg passar för förändring i ett konsultföretag?

 • Förändringsledning i teori och praktik
 • Förändringsstrategier och planering av ett förändringsarbete
 • Arbete med deltagarnas konkreta case
 • Handlingsprogram och kommunikation
När

Executive Program in Consultancy Management omfattar 12 dagar, fördelade på fyra tredagarsavsnitt under 2018.

• 28-30 augusti, 2018
• 2-4 oktober, 2018
• 20-22 november, 2018
• 29-31 januari, 2019

Plats

På kursgård i närheten av Stockholm. Vi vet att den tiden som deltagarna spenderar med varandra utanför schemlagd tid är otroligt värdefull och ger kunskap som är unik. Därför rekommenderar vi boende på internat under respektive avsnitt.

Avgift

128 000 SEK exklusive moms och inkluderar litteratur och övrig dokumentation. Programavgiften faktureras i samband med antagning. Kostnader för kost och logi tillkommer.

Språk

Svenska

Vid antagning är anmälan bindande. Om avbokning sker mer än åtta veckor före programmets start återbetalas 90 % av avgiften. Sker avbokning mellan åtta och fyra veckor före start återbetalas 50 %. Vid avbokning senare än fyra veckor innan programstart sker ingen återbetalning.

Ansökan

Ansök till programmet genom att fylla i formuläret. Din ansökan måste stödjas av ditt företag. Vid antagningen beaktas såväl den sökandes erfarenhet som gruppens sammansättning. Gruppens storlek är begränsad.

Referenser

Executive Program in Consultancy Mangement är ett utmärkt sätt att förkovra sig och vässa sina ledaregenskaper. Det är en perfekt blandning av akademisk höjd och operativ förankring i näringslivet.

Sandra de Brito — Head of Solution Area IT and Labs, Networks R&D, Tieto AB

Styrkan med Executive Program in Consultancy Management är att det hanterar de strategiska problem vi i ledningen brottas med varje dag, t ex hur vi blir ännu bättre på att segmentera våra kunder, bygga strukturkapital och organisera vår verksamhet.

Lars Stugemo — VD och koncernchef, HiQ International AB

Mixen av deltagare på Executive Program in Consultancy Management var perfekt. Alla inom samma affärslogik och med det i grunden samma ledningsproblem. Men tack vare ett breddat branschperspektiv var det få konkurrenter, vilket gav spänst och öppenhet i alla diskussioner och grupparbeten. Själv har jag fått ett breddat kontaktnät och ökad insikt som har jag har stor glädje av.

Bent Johanneson — fd VD, Ramböll Sverige AB