Varför en kurs om cybersäkerhet?

Varför nu?
Risknivåerna för svenska företag och organisationer har ökat under de senaste åren. Trots det är har vi fortfarande betydande brister i hur vi skyddar oss och agerar för att minimera eventuella incidenter. Men kraven från ledning, ägare, kunder och andra intressenter ökar behovet av att verksamheter ska tillförlitlig och välanpassad cyber-säkerhet.

Med öppnare miljöer och med digitala lösningar är det viktigt att förstå drivkrafter bakom cyberhot och hur dessa tar sig i uttryck, likväl som hur man på lämpligt sätt vad som behöver skyddas samt hur man skyddar organisationer, processer och viktiga tillgångar. Inte minst i miljöer där anställda och kunder kontinuerligt lever i digitala miljöer. Var finns rätt balans mellan utveckling och säkerhet?

Kursen strävar efter att förbättra verksamheters förmåga kunna hantera balansen mellan utveckling och säkerhet, liksom säkerställa att eventuella incidenter får så liten påverkan på verksamheten som möjligt. För att lyckas med detta kombinerar denna utbildningen riskhantering och cybersäkerhet.

Ansök härBroschyr

Programansvarig

Staffan Movin
+4670 210 74 95
Pontus Johansson
Professor KTH

Exempel på innehåll i kursen:

  • Kursen kombinerar kunskap och förståelse kring cybersäkerhet med riskhantering för att därigenom ge deltagarna både förståelse och verktyg för att kunna öka verksamhetens säkerhet.
  • Verktyg och modeller för utveckling av cybersäkerhetsstrategi som är anpassad till de utvecklingskrav som finns på verksamheten.
  • Simulering och tydliggörande hur dataattacker sker – snabbhet, omfattning och vad som skapar sårbarheten.
  • Identifiering och planering hur verksamheten kan agera för att förutse attacker, förstå effekter av hot och incidenter samt agera vid en eventuell attack, både kända hot och okända hot.
  • IoT, outsourcad verksamhet och delad data – hur hanteras cybersäkerhet i ekosystem som bygger på användandet av data från många källor.
  • Anställdas datoranvändande och cybersäkerhet – hur kan dessa förenas.
  • Hur kraven från kunders säkerhet förändrar krav på verksamhetensagerande – vad kommer krävas av verksamheter framöver.

Hur?
Kursen är en kombination av föreläsningar, simuleringar, workshops och annan form av interaktivt lärande – mellan deltagare och experter. Kursen utgår från dagsaktuella utmaningar för deltagande företags verksamhet och hur dessa påverkas av cybersäkerhet.

Vilka kommer jag lära mig av?
KTH Executive School samarbetar med ledande exporter och forskare för att ge insikt och förmåga att kunna hantera cybersäkhetstrisker. I denna kurs kommer ni bland annat möta:

  • 4C Strategies är ledande säkerhetskonsulter med bred erfarenhet från strategiskt säkerhetsarbete ifrån både privat och offentligsektor, liksom från verksamheter med hög säkerhetsklassning.
  • Professor Pontus Johansson, KTH leder en grupp av forskare på KTH som specialiserat sig på Cybersäkerhet i flertalet olika aspekter. De driver bland annat en internationellt uppmärksammad kurs i etisk hackning.

 

För vem
Verkställande direktörer, CIOer, administrativa chefer, divisionschefer, affärsutveckling i privat och offentlig sektor. Observera – kursen fokuserar på verksamhetens balans mellan utveckling och IT-säkerhet.

När?
Modul 1. 21 aug 13.00 – 22 aug 12.00
Modul 2. 25 sep 13.00 – 27 sep 12.00

Var?
Kursen genomförs på en kursgård i närheten av Stockholm. Kursen förutsätter boende på internat eftersom personliga reflektioner, samarbete och kontaktskapande är av högsta vikt.

Villkor
Kursen kommer starta vid fler än 15 deltagare.
Logi ingår inte i priset – men KTH Executive school genomför en gruppbokning för alla deltagare. Deltagarna betalar själva för boendet på plats.

Kostnad
SEK 38 500 (exkl moms) vilket inkluderar dokumentation, lunch och kaffe.

Ansökan
Ansök genom att fylla i formuläret nedan.

Kursen behöver minst 15 anmälda för att den ska starta. Kursavgiften kommer att faktureras när gruppen har nått 15 deltagare.

Ansökan

Kursen behöver minst 15 anmälda för att den ska starta.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto efter meddelad antagning, dock senast dagen före programstart vid sen antagning. Dröjsmålsränta enligt räntelagen.