AI och affärer – två fundamentala frågor

Publicerat 9 April 2018

Två fundamentala frågeställningar

  1. Vilka affärskonsekvenser tror du AI kommer att ha för er?
  2. Har ni bestämt er för hur ni ska agera?

Lär dig mer om AI och vad det kan betyda för dig och för Er. Läs mer om vår kurs på kthexecutiveschool.se.