Efter #metoo, jämställdhet inom svensk industri

Publicerat 5 January 2018

Hur ser villkoren ut för kvinnor och män inom industriföretag? Och kan villkoren variera beroende på om du är chef eller verkstadsarbetare?

Efter #metoo kan vi alla behöva tänka till kring villkoren i vår egen organisation och hur vi kan bidra med att skapa ett klimat där alla trivs och kan leverera på topp. Anna Wahl, professor i genus, organisation och ledning samt vice rektor för jämställdhet och värdegrund på KTH ger tips om en bok vi alla kan läsa för att bredda våra perspektiv.  Boktipset är “Män har varit här längst” av Sophie Linghag och Anna Wahl och den undersöker jämställdhet inom svensk industri.

Diskussionen i boken centreras kring tre huvudsakliga teman: relationen mellan kompetens och kön, de könsmärkta villkoren för chefskap samt konsekvenser av homosocial kultur i organisationer. Inom dessa tre områden reproduceras ofta ojämställdhet och det är således här vi finner öppningar för ett konstruktivt jämställdhetsarbete.

På ett övergripande plan bidrar boken med att visa hur jämställdhetsarbete kan driva utveckling och förnyelse i organisationer. Men den illustrerar också jämställdhetsarbetets komplexitet genom en väl underbyggd organisationsanalys.