Teambuildings är bortkastade i 5 av 9 fall

Publicerat 19 September 2017

Nu i början av hösten är det högsäsong för kickoffs och teambuildings. Korvstoppning och att byta bullarna mot ”energy shots” sägs vara den senaste trenden. Vi har alla deltagit i hel-, halv eller flerdagars utbildningar och kickoffer som fokuserar på ledarskap, gruppdynamik och teambuilding. De kostar oerhört mycket för företagen i tid, pengar och energi men förhoppningen är att de ska ge mer tillbaks. Frågan är dock. Gör de det?

Forskning (1) visar föga förvånande att healthy-person-woman-sportorganisationer som tränar och utbildar sina medarbetare för att höja deras kompetens inom sitt fält och göra dem till mer effektiva gruppdeltagare ökar också chansen för att de ska få högpresterande team.

De flesta organisationer är ganska bra på att anställa människor med rätt kompetens samt att ge dem fortbildning i detta, men när det gäller att främja deltagandet i grupper och i organisationen är de inte lika duktiga.

I en forskningsstudie (2) kunde forskarna konstatera att i fyra av de nio fallen av teambuilding hade utbildningen en positiv inverkan. Det innebär alltså att i fem av nio (!) fall var resultaten oförändrade.

People Looking Choosing at Colleagues Photo
Vad skapar värde för grupper på er kickoff?

I en annan studie (3) kom man fram till att teambuildings och kickoffer som inkluderade målformulering, feedback och grupputveckling hade de största positiva effekterna på gruppernas produktivitet. En nyckel verkar vara att gruppmedlemmarna själva sätter upp mål och är med och bestämmer strategierna för hur man ska bli bättre inom ett utvalt område.

Kanske onödigt att tillägga, men det saknas belägg för att forsränning, yoga, promenader med förbundna ögon eller basketmatcher på åsnor skulle öka produktiviteten i något avseende. Dessa aktiviteter tycker vissa är roliga och andra avskyr.

Fyra frågor alla ska ställa

Innan man väljer vad man ska göra för teambuilding så bör man ställa fyra frågor till den/dem som ska leverera teambuildingen.

  1. Vilka antaganden ligger till grund för aktiviteten? Hur kommer med andra ord aktiviteten förändra gruppens dynamik?
  2. Grundar sig aktiviteten på något bevis eller forskning?
  3. Kan konsulten ge samhällsvetenskapliga referenser som stöder aktivitetens påstådda effekt?
  4. Fungerar aktiviteten? Är det så att arbetsgrupper som deltar i denna typ av intervention faktiskt blir mer effektiva och produktiva?

P.s Vill ni höra mer om de senaste kick-off trenderna lyssna på ett reportage från Godmorgon världen (börjar 1.34.15 in i avsnittet)

(1) Wheelan, S. Creating effective teams: A guide for members and leaders

(2) Sundstrom, E., DeMeuse, K. P. & Futrell,D. (1990). Work teams: Applications and effectiveness. American Psychologist, 45(2), 120-133

(3) Guzzo, R.A., Jett, R.D. & Katzell, R.A. The effects of psychologically based intervention programs on worker productivity: A meta –analysis. Personnel Psychology, 38, 275-291