Vårt erbjudande

Vi erbjuder öppna respektive kundanpassade utbildningsprogram. Vi erbjuder även kortare kurser och utvecklingsgrupper som fokuserar på ett tema.

Program

Våra öppna utbildningsprogram är designade för utvalda grupper av verksamheter som har en gemensam affärslogik. Programmen relaterar hela tiden till din kärnaffär och dess speciella utmaningar. Samtidigt får du impulser från närliggande branscher och nya kontakter. Utbildningsprogrammen omfattar 15-20 dagar. Vi erbjuder även kundanpassade utbildningsprogram.

Kurser & Grupper

Våra kurser och grupper fokuserar på utvalda tema och tar ett par dagar i anspråk. Kursernas tonvikt ligger på specifik kunskap som du kan applicera på en aktuell utmaning. I grupperna belyses temat först teoretiskt, medan tonvikten sedan ligger på att i en process bearbeta utmaningen och ta fram konkreta lösningar.

Om KTH Executive School

Vi säkrar ledande befattningshavares förmåga att utveckla och implementera nya affärer, strategier och sätt att driva verksamheten. Vi tar vår utgångspunkt i affärslogik, teknologi och förändringar i affärsmiljö. Hos oss får du den kunskap, de breddade perspektiv och den inspiration du behöver för att säkerställa din verksamhets konkurrenskraft.

Mer om oss
Referenser