Intervju med programdirektör Staffan Movin om Byggherre MasterClass

Publicerat 19 April 2021

I och med pandemin så har startdatum för Byggherre MasterClass skjutits upp till efter sommaren, med start 17 augusti. Byggherre MasterClass ger en fördjupning av byggherrerollen och arbetar aktivt med att deltagarna ska kunna ta till sig verktyg och modeller som passar deras verksamhet och deras utmaningar.

Vi har passat på att ställa ett antal frågor till programansvarig Staffan Movin.

 

Vad kan vi förvänta oss av kursen?
Byggherre MasterClass är en utbildning som både vill utveckla och utmana.  Utvecklingen sker genom att vi går igenom byggherrens olika roller och sätter detta i olika perspektiv. Här tar vi hjälp av både lärare från KTH och andra lärosäten, samt av andra experter och ledare från branschen. Men lika viktigt är att vi vill utmana. Byggherrerollen är central i hur vi vill utveckla vårt framtida samhälle, vilket också kräver att byggherrar vill och kan ta ett ökat mandat. Här vill vi genom utbildningen ge stöd, kraft och vilja till deltagarna att kunna axla det ökade mandatet.

Vad menar du med olika perspektiv?
I utbildningen har vi tydliggjort att vi ser till Byggherrerollen utifrån ägarnas, samhällets och kundernas/brukarnas perspektiv. Men när vi bryter ned detta ett steg till så påverkas dessa perspektiv av flera olika faktorer, t.ex. om det är en offentlig byggherre eller en privat byggherre. Vår ambition är att genom att berika deltagarna med förståelse för hur olika faktorer påverkar olika perspektiv så blir man bättre rustad att möta olikheter och hitta lösningar på de utmaningar man står inför. Samtidigt är det naturligtvis viktigt ta hänsyn till såväl både tekniska och legala begränsningar.

Är det stor skillnad till tidigare Byggherre MasterClass?
En ledarutbildning såsom Byggherre MasterClass måste hela tiden utvecklas utifrån de frågeställningar som är strategiskt viktiga för branschen. Exempel på tre teman som återkommer genomgående i årets utbildning är kvalitet, hållbarhet och digitalisering. Det som varit positivt med att vi varit tvungna att skjuta på starten av utbildningen till i höst har varit att vi än djupare har diskuterat med kursdeltagare kring deras verkliga utmaningar. Kursdeltagarna har således hjälp oss att spetsa till områden och frågeställningar som är prioriterat högt i deras roller som byggherre.

Har ni redan börjat bygga relation med deltagarna?
Eftersom flera var anmälda redan till en start innan jul, så har vi haft några digitala möten med deltagarna. Här har vi passat på att lyfta dels inspel från några av våra lärare i Byggherre MasterClass och dels diskuterat några av de egna förändringsinitiativ som deltagarna kommer att arbeta med under programmet. Det innebär att vi idag har en bra och mycket kompetent grupp så vill börja på riktigt i augusti. Vid nästa tillfälle vi träffas digitalt tillkommer också ytterligare minst en deltagare ansluta. För oss är fördelen att vi än bättre kan förbereda föreläsare på de utmaningar som gruppen verkligen har.

Nu hoppas vi också att ytterligare byggherrar ska vilja vara med på programmets start efter sommaren, den 17 augusti 2021.