KTH Executive School och Realtid lanserar fintech-utbildning

Publicerat 11 May 2021

Nu lanserar KTH Executive School och Realtid tillsammans ”Fintech för Executives”, ett nytt fintech-program anpassat för ledare inom finansbranschen och omkringliggande verksamheter.

För att finansbranschen ska kunna ta en proaktiv roll i den pågående fintech-disruption krävs uppdaterade kompetenser om de viktigaste fintech-trenderna. Nordens ledande tekniska högskolan, KTH, har en lång tradition av att väva sammans skolans spets inom teknik, däribland AI och Machine Learning, och entreprenörskap med bland annat KTH Innovation, högskolans inkubator- och acceleratorprogram.

Agneta Rinman
Strategy and Learning Director, VD
KTH Executive School

Det är just med ambitionen att erbjuda executives inom finans ökad och omedelbart användbar förståelse av disruption,  dess risker och möjligheter, som KTH Executive School teamar nu upp med Realtid om ”Fintech for Executives”, ett nytt fintech-program för finansbranschen.

– Teknologin driver en snabb förändring inom finansbranschen och traditionella finansaktörer är utsatta för disruption; var man än sitter i en organisation är det affärskritiskt att förstå den nya tekniken, vad den kan göra för oss och möjligheterna den medför men även riskerna som uppstår om vi inte håller oss uppdaterade och agerar.

Teknikdrivna affärsmodeller ställer krav på förändring. Förståelse för de här drivkrafterna tydliggör möjligheter och begränsningar, vilket är avgörande för att  höja relevansen av den befintliga affären och skapa helt nya affärsmöjligheter.

Vad kan deltagarna förvänta sig från programmet?
– Deltagarna, vare sig de är vd, CFO, HR-chef eller sitter i styrelsen, kan räkna med att i tre olika sessioner få grundläggande kunskap om teknik bakom fintech och om viktiga affärsaspekter av den nya tekniken. Du som deltar ska få något användbart men också förhoppningsvis bli nyfiken att lära mer, säger Agneta Rinman.

– På tre timmar får deltagarna en grundläggande orientering i de utvalda och aktuella ämnena AI, strategisk cybersäkerhet och digital hållbarhet.

Maria Pellborn
VD, Realtid Media

Hur går programmet till i praktiken?
– Vi är måna om att de insikter programmet förhoppningsvis ger är direkt användbara och kan få impakt i de företag deltagarna representerar. Första tillfället är i september. På tre timmar ger vi deltagarna en bra förståelse för hur machine learning och neural networks faktiskt fungerar.

– Nästa tillfälle fokuserar på strategisk cybersäkerhet och behandlar de risker finanssektorn är utsatt för och hur perspektiv behöver förändras för att företag ska vara mer motståndskraftiga. Även här har KTH en kunskapsspets och utbildar bland annat försvarets cybersoldater.

– Det sista tillfället handlar om digital sustainability och behandlar hur proaktivt hållbarhetsarbete kan skapa konkurrensfördelar som förverkligas med digitala lösningar och hur dessa anammas.


Läs mer om Fintech for Executives här