Accelerera industrins fortbildning nu

Publicerat 14 May 2020

Coronakrisen har öppnat upp möjligheter för affärskritisk kompetensutveckling i svensk industri. Konkreta regeringsuppdrag och rätt förutsättningar för tekniska lärosäten efterfrågas från företrädare för industri och tekniska universitet inklusive KTH på DI debatt.

https://www.di.se/debatt/accelerera-industrins-fortbildning-nu/