Projekt Pelago arbetar vidare fastän Covid-19 stör

Publicerat 6 April 2020

Projekt Pelago söker dricksvattenlösningar  på Sandhamn och avloppslösningar i Möja skärgård, två skärgårdssamhällen som är både sköra och växlande samhällen: gles glesbygd om vintern, tät glesbygd om sommaren. De våldsamma variationerna sliter hårt på landskapet, människorna och infrastrukturen. Hållbara lösningar krävs samarbete, forskning, erfarenhet och lokal kunskap i förening.

Vi påverkas som alla andra av smittan och smittrisken, men i det skede som projektet är nu fungerar det ändå bra.


Christian Pleijel
Director Leadership and Change, KTH Executive School
Projektansvarig, Pelago