Hot mot Sveriges AI-förmåga

Publicerat 1 October 2018

Vi har tidigare lyft fram styrkor, svagheter och möjligheter för Sveriges AI-förmåga. Men vilka hot finns det?

 • Regulatorisk utveckling samspelar inte med AI-behoven
 • Integritetsfrågor hanteras annorlunda i Sverige
 • Immateriella tillgångar kan hotas
 • Bristande AI-kompetens i ledningar
 • Brist på AI-kompetens försvagar utvecklingskraft
 • Regionala skillnader i AI-kompetens
 • AI-kompetens flyttar från Sverige
 • Rädslor och orealistiska förväntningar
 • Långa implementeringstider hämmar investeringar
 • Bristande AI-investeringar hämmar konkurrenskraft
 • Omvärlden satsar mer och snabbare än Sverige
 • Sverige blir inte testbädd för nya AI-lösningar
 • Stort beroende av systemleverantörer
 • Sårbarheten i systemen ökar
 • Bristande IT-säkerhet ökar samhällsrisker
 • Enklare jobb försvinner och arbetslösheten ökar
 • Tillit och framtidstro hämmas av AI-utvecklingen
 • Misstro då AI misslyckades på 80- och 90-talen