Faculty members launch course on the Harvard MIT online platform edX

Publicerat 18 January 2019

Today two of our faculty members, Martin Vendel and Henrik Blomgren, launched their Professional Certificate Program on the Harvard MIT online platform edX. was launched by KTH Royal Institute of Technology.

They have cooperated with KTH MOOC team and Studio, as well as ABB Sweden. Ready to learn more regarding Digital Transformation, take one or why not all of the four courses. If you want to learn IRL join their course here at KTH Executive School.

Happy Learning!

And why rabbits? Join, and we’ll let you know!

Samtal med Konfucius – boktips från Christian Pleijel

Publicerat 14 January 2019

”If you believe you are the smartest person in the room, you’re in the wrong room.”

Vilken underbar one-liner av Konfucius, som ansåg att alla föds lika och formas genom utbildning och övning. Jag gillar det men så jobbar jag ju på KTH, där jag i de flesta rum inte är den smartaste.

Tyvärr var det inte Konfucius som sa detta.

Läs mer

Seats are out – welcome to our live stream

Publicerat 10 January 2019

The seats are out for our breakfast seminar – More Sustainable Solutions from Digital Technologies on Tuesday the 15th. Welcome to follow it live on our Facebook page from 07.45 am. Read more about the seminar here.

 

Meet our next seminar speaker Dennis Pamlin

Publicerat 9 January 2019

Dennis Pamlin will be our main speaker at our next breakfast seminar – More Sustainable Solutions from Digital Technologies the 15th of January.

He is an entrepreneur and founder of 21st Century Frontiers. His main skill is work with companies, governments and other organisations as a strategic economic, technology and innovation advisor in the area of sustainability. His background is in engineering, industrial economy and marketing.

Mr Pamlin worked as Global Policy Advisor for WWF from 1999 to 2009. During his tenure, Pamlin initiated WWFs Trade and Investment Programme work in the BRICs (Brazil, Russia, India, China and South Africa) and led the work with companies (especially high-tech companies such as ICT) as solution providers.

From 2010 to 2013 he was the Director for the Low Carbon Leaders Project under the UN Global Compact.

He is currently a Senior Associate at Chinese Academy of Social Sciences, Senior Advisor at RISE, a visiting research fellow at the Research Center of Journalism and Social Development at Renmin university, and advisor to Centre for Sustainable Development at Confederation of Indian Industries (CII).

Current work includes work to establish a framework that can identify winners in a sustainable future, build a platform for global trend assessment, promote clusters capable of delivering transformative solutions, exploring the impact of our “digital twins” and develop tools that allow public procurement to support sustainable solutions. Pamlin is also leading work to develop tools for companies, organisations and cities to measure and report their positive impacts, focus on climate, water, health and poverty.

First breakfast seminar in 2019

Publicerat 20 December 2018

Our first breakfast seminar in 2019 will be More Sustainable Solutions from Digital Technologies. The need for new sustainable solutions has unlocked new markets with huge potential – are you ready to grab that? Read more about the seminar and register here.

What do the business developers and innovators read this winter?

Publicerat 14 December 2018

Listen to the book recommendation from Nicole Forsberg, Community Manager at KTH Innovation.

Buy the book to 10% discount at Bokus with the code KTHjul18.

Why to Never Recruit Talents

Publicerat 12 December 2018

Last week we hosted our last Breakfast seminar of the year where our guest speakers Björn Haring (Stardust Consulting), Simon Runsten (KTH Royal Institute of Technology), Malin Cronqvist (Help to Help), Pontus Liljefors (Accenture Sverige/ WePlanet), and Malin Mattsson (ICA) explored the challenges of maintaining and motivating young professionals, keeping the right people and mindset within organizations.

Läs mer

See the breakfast seminar afterwards

Publicerat 7 December 2018

In the breakfast seminar this week the topic was:”Why to never recruit talents”. The main speaker was Björn Haring from Stardust together with our expert panel of Young Professionals. Main concepts discussed was what motivates the new generation of engineers and the importance of values, GRIT and mindset.

Läs mer

De vill använda vatten två gånger

Publicerat 30 November 2018

På onsdag 21 november samlades öbor, företagare, intresseorganisationer, tjänstemän, politiker, studenter och forskare på Artipelag i Värmdö för att starta upp ett nytt projekt inom vatten och avlopp, kallat Circular Water Challenge.

Tvärs över havet

Deltagarna representerade öar tvärsöver havet – från Stockholm, Åland och Åboland. Små öarhar typiskt har en besvärlig vatten- och avloppssituation på grund av att:

– små öar vanligen har brist på naturliga sötvattenresurser

– små öars befolkning mångdubblas av säsongsboende och sommarturister vilket medför stor och ojämn efterfrågan på VA-tjänsterna

– små öar ofta är unika eko- och kulturmiljöer där varje åtgärd kräver varsamhet

– små öar sällan är anslutna till fastlandets VA-system

Det gör det besvärligt för den kommun som ansvarar för vatten och avlopp på ön. Det här projektet vill göra en vattenplan för varje ö, spara vatten och återanvända vatten.

Bild 1: Öarna i studien

Skiva upp en ö

KTH som leder projektet har en modell där man skivar upp en ö i tre lager: underst är naturlandskapet, det vatten som naturligt finns på ön, och hur man kartlägger det. Nästa lager är kulturlandskapet: vad som händer när människan flyttar in med sina vattenbehov, och hur man beräknar den verkliga efterfrågan. Det översta lagret är tekniklandskapet: brunnar, pumpar, cisterner, verk, ledningar och mätare som människan bygger för att tillgodose sina behov utifrån de naturliga förutsättningarna, samt reglerna och kostnaderna för denna infrastruktur.

Modellen utvecklades av Pleijel år 2017 i en studie av vattensituationen på 8 europeiska öar se https://www.watersavingislands.com

Varje ö i studien kommer först att beskrivas enligt modellen, för att man sedan ska kunna planera hur vatten kan sparas och återanvändas.

 

Kasta inte pengar i sjön

Öarna i studien är olika och har skilda förutsättningar. Den senaste tiden har alla blivit medvetna om bristen på vatten, till exempel Sandhamn. Men det renade vattnet från Telegrafholmens reningsverk intill Sandhamn går ut i havet och kanske kan återanvändas?

Långviks VA-anläggning på Möja invigdes för några veckor sedan. Det avsaltar havsvatten till dricksvatten, som sedan renas och släpps tillbaka i Östersjön. Hur skulle det kunna användas till dusch, toa, bevattning, jordbruk?

​Örö, som nyligen har öppnats för allmänheten, fick slut på grundvatten i somras. Hur skulle ett mer cirkulärt vattenbruk kunna tas i praktiskt bruk?

Vem sätter pengar i blöt?

På Åland talar man om att sätta pengar i blöt när man satsar pengar på något. I denna studie är det Stockholms läns landsting (skärgårdsbidraget), kommunerna Värmdö, Norrtälje (prel), Södertälje (prel), Brändö, Kökar och Pargas stad,​ Ålands landskapsregering, Forstyrelsen i Finland, Nordiska skärgårdssamarbetet och KTH som sätter pengar i blöt – eftersom de anser att frågan är viktig och att många andra kommer att kunna lära sig hur man återanvänder vatten.

Sjösätts i vår

I vår startar projektet på allvar med fältstudier på de 8 eller 9 öarna: Sandhamn och Möja (Värmdö kommun), Tjockö och/eller Fejan (Norrtälje kommun, prel), Oaxen (Södertälje kommun, prel), Brändö och Kökar (Åland), Korpo och Öra (Åboland).

 

Bild 2: Anders Nordström, David Nilsson och Christian Pleijel

Ansvariga för projektet är universitetslektor Anders Nordström (författare till ”Dricksvatten för en hållbar framtid”), docent David Nilsson (chef för KTH:s vattencentrum) och Christian Pleijel (programdirektör vid KTH Executive School​, samt kökarbo).

A Strategic Guide For Implementing AI

Publicerat 26 November 2018

Do you want to know how you can successfully implement Artificial Intelligence within your business?

Take a look in this report (“Beyond the hype: A guide to understanding and successfully implementing artificial intelligence within your business”) written by Marloes Roelands, Francesco Brenna and Jorn Jansen Schoonhoven from IBM which was recently published.

AI can be a real value driver in multiples industries. It’s not something of the future, it is real today, and it is one of the main drivers of the fourth Industrial Revolution. Besides the hype, to properly implementing AI it’s critical  to understand your company needs and assets, set clear goals and expected outcomes and to use this information to define an AI strategy and implementation roadmap.

Läs mer