Vad säger olika branschföreträdare om AI?

Publicerat 15 October 2018

Företrädare från telekom-, sjukvård-, läkemedel-, fordon-, gruv- samt pappersindustrin ger sin bild av hur de ser på Sveriges Sveriges AI-potential i sin egen bransch.

Läs mer

Hon är kvinnan bakom enhörningsfabriken

Publicerat 8 October 2018

KTH Innovation är ett av de lärosäten i Sverige som guidat flera framgångsrika bolag ut i världen. Läs en artikel om vår styrelseordförande Lisa Ericsson i Di Digital https://goo.gl/zMwJu8

TECHdate – a technical update for KTH alumni

Publicerat 5 October 2018

The technical development is going fast, technologies that a few years ago were unheard of are now playing essential roles in business and technological development. The necessity of having a high rate of change has increased for both individuals and companies. Join us for this two-day course specially designed for KTH alumni, where context will be a core course focus so as to gain an overview on how to apply technologies in a company.

The course will cover Digital Transformation, Artificial Intelligence, and Cybersecurity. Get an upper hand on the latest buzzwords and learn strategies, methods and approaches that are directly applicable for you to be able to deftly tackle the digital transition.

Read more about the course here.

Hot mot Sveriges AI-förmåga

Publicerat 1 October 2018

Vi har tidigare lyft fram styrkor, svagheter och möjligheter för Sveriges AI-förmåga. Men vilka hot finns det?

Läs mer

How secure is your company in an age of cybercrime?

Publicerat 17 September 2018

Trojan-infested botnets. Distributed denials of service. Credential-stuffing attacks. How secure is your company in an age of cybercrime?
As prominent hacks grab the headlines, the cost of cybercrime is going up. But nearly 80 percent of technology execs say their cybersecurity programs can’t keep up with the attackers. Spending big is no guarantee you’re protected. What’s more, too many company leaders get their cybersecurity updates in scattershot fashion, if at all.

Läs mer

Möjligheter för Sverige att bli bra på AI

Publicerat 10 September 2018

Vi har i tidigare inlägg presenterat styrkor och svagheter i Sverige för att bli framgångsrika på AI. Men vilka är Sveriges möjligheter?

Läs mer

Omställningsförmåga och förmågan att lära nytt centralt för AI

Publicerat 3 September 2018

Sveriges värdeskapande potential i användningen av AI i näringsliv och offentlig verksamhet är stor. De flesta bedömningar pekar på en tillväxtpotential som är dubbelt så snabb med stort AI-utnyttjande i ekonomin jämfört med ett lågt AI-utnyttjande.

Läs mer

Two appreciate lectures in the Executive Program for Infraservice Management

Publicerat 30 August 2018

Our Executive Program for Infraservice Management just had two great lectures from Oskar Almen, PA Consulting Group and by Ralf Blomqvist, Main Dialog. Oskar discussed the challenges within the infrastructure industry and how to succéed in new business constellations. Ralf, who lectured his 35th time in a Executive School program, talked about how you should think regarding segmenting your customers and how to act when the customers do not behave the way the company want them to act. 

Hur hanterar Finland AI-kampen mot USA, Kina och Japan?

Publicerat 27 August 2018

Finland har inte en lika lång, bred och djup tradition av AI som USA, Kina och Japan. De har heller inte resurser att konkurrera framöver med de forskningscentra som finns i dessa stora länder. De är snarare hänvisade till nischade vertikala områden och till samarbeten för att bli en framstående användningsnation. Men även om det inskränker valen har det ofta varit en framgångsrik strategi att placera sig högt upp i värdekedjan.

Läs mer

Digital transformation är vaccin mot disruptiva innovationer

Publicerat 13 August 2018

Hur mycket IT måste ledningsgrupp och styrelse förstå? Är Porters generiska strategier irrelevanta?

Lyssna på denna intressanta intervju av Henrik Blomgren doktor i B2B-marknadsföring på KTH och del av vår fakultet på KTH Executive School.