Why to never recruit talents

Publicerat 7 December 2018

In the breakfast seminar this week the topic was:”Why to never recruit talents”. The main speaker was Björn Haring from Stardust together with our expert panel of Young Professionals. Main concepts discussed was what motivates the new generation of engineers and the importance of values, GRIT and mindset.

Läs mer

De vill använda vatten två gånger

Publicerat 30 November 2018

På onsdag 21 november samlades öbor, företagare, intresseorganisationer, tjänstemän, politiker, studenter och forskare på Artipelag i Värmdö för att starta upp ett nytt projekt inom vatten och avlopp, kallat Circular Water Challenge.

Tvärs över havet

Deltagarna representerade öar tvärsöver havet – från Stockholm, Åland och Åboland. Små öarhar typiskt har en besvärlig vatten- och avloppssituation på grund av att:

– små öar vanligen har brist på naturliga sötvattenresurser

– små öars befolkning mångdubblas av säsongsboende och sommarturister vilket medför stor och ojämn efterfrågan på VA-tjänsterna

– små öar ofta är unika eko- och kulturmiljöer där varje åtgärd kräver varsamhet

– små öar sällan är anslutna till fastlandets VA-system

Det gör det besvärligt för den kommun som ansvarar för vatten och avlopp på ön. Det här projektet vill göra en vattenplan för varje ö, spara vatten och återanvända vatten.

Bild 1: Öarna i studien

Skiva upp en ö

KTH som leder projektet har en modell där man skivar upp en ö i tre lager: underst är naturlandskapet, det vatten som naturligt finns på ön, och hur man kartlägger det. Nästa lager är kulturlandskapet: vad som händer när människan flyttar in med sina vattenbehov, och hur man beräknar den verkliga efterfrågan. Det översta lagret är tekniklandskapet: brunnar, pumpar, cisterner, verk, ledningar och mätare som människan bygger för att tillgodose sina behov utifrån de naturliga förutsättningarna, samt reglerna och kostnaderna för denna infrastruktur.

Modellen utvecklades av Pleijel år 2017 i en studie av vattensituationen på 8 europeiska öar se https://www.watersavingislands.com

Varje ö i studien kommer först att beskrivas enligt modellen, för att man sedan ska kunna planera hur vatten kan sparas och återanvändas.

 

Kasta inte pengar i sjön

Öarna i studien är olika och har skilda förutsättningar. Den senaste tiden har alla blivit medvetna om bristen på vatten, till exempel Sandhamn. Men det renade vattnet från Telegrafholmens reningsverk intill Sandhamn går ut i havet och kanske kan återanvändas?

Långviks VA-anläggning på Möja invigdes för några veckor sedan. Det avsaltar havsvatten till dricksvatten, som sedan renas och släpps tillbaka i Östersjön. Hur skulle det kunna användas till dusch, toa, bevattning, jordbruk?

​Örö, som nyligen har öppnats för allmänheten, fick slut på grundvatten i somras. Hur skulle ett mer cirkulärt vattenbruk kunna tas i praktiskt bruk?

Vem sätter pengar i blöt?

På Åland talar man om att sätta pengar i blöt när man satsar pengar på något. I denna studie är det Stockholms läns landsting (skärgårdsbidraget), kommunerna Värmdö, Norrtälje (prel), Södertälje (prel), Brändö, Kökar och Pargas stad,​ Ålands landskapsregering, Forstyrelsen i Finland, Nordiska skärgårdssamarbetet och KTH som sätter pengar i blöt – eftersom de anser att frågan är viktig och att många andra kommer att kunna lära sig hur man återanvänder vatten.

Sjösätts i vår

I vår startar projektet på allvar med fältstudier på de 8 eller 9 öarna: Sandhamn och Möja (Värmdö kommun), Tjockö och/eller Fejan (Norrtälje kommun, prel), Oaxen (Södertälje kommun, prel), Brändö och Kökar (Åland), Korpo och Öra (Åboland).

 

Bild 2: Anders Nordström, David Nilsson och Christian Pleijel

Ansvariga för projektet är universitetslektor Anders Nordström (författare till ”Dricksvatten för en hållbar framtid”), docent David Nilsson (chef för KTH:s vattencentrum) och Christian Pleijel (programdirektör vid KTH Executive School​, samt kökarbo).

A Strategic Guide For Implementing AI

Publicerat 26 November 2018

Do you want to know how you can successfully implement Artificial Intelligence within your business?

Take a look in this report (“Beyond the hype: A guide to understanding and successfully implementing artificial intelligence within your business”) written by Marloes Roelands, Francesco Brenna and Jorn Jansen Schoonhoven from IBM which was recently published.

AI can be a real value driver in multiples industries. It’s not something of the future, it is real today, and it is one of the main drivers of the fourth Industrial Revolution. Besides the hype, to properly implementing AI it’s critical  to understand your company needs and assets, set clear goals and expected outcomes and to use this information to define an AI strategy and implementation roadmap.

Läs mer

From Porter to Platforms

Publicerat 13 November 2018

In our breakfast seminar “From Porter to Platforms” we had the pleasure to hear Prof. Darek Haftor (Linnaeus University) talking about how platform oriented business solutions facilitated through digitalization are enabling new ways to create innovation and economic value.

 

It’s undeniable that the way to create value has changed underpinned by digitalization. During the presentation, Derek highlighted the dualistic view between an old (current and historical) and a new perspective and the impact that it has in companies and value creation processes. Läs mer

Everyday Ethics for Artificial Intelligence

Publicerat 7 November 2018

Discussions in AI often tap into the question of Ethics. From how can we use AI,  to how should we use AI. For many companies, there will be essential to develop ethical guidelines. One way to start can be to read IBM´s everydayethics – Everyday Ethics for Artificial Intelligence. See the five main bullet points below.

Läs mer

How Generation Z Will Change The World According To Experts

Publicerat 31 October 2018

Life starts at a billion examples

Publicerat 22 October 2018

Do you want to understand more about the tech behind AI without having to discuss tech?

Listen to this wonderful speech by Ray Kurweil (director of engineering at Google) that talk about the human evolution and the development of our brain, and by that explaining how he approach his research about AI.

Läs mer

Vad säger olika branschföreträdare om AI?

Publicerat 15 October 2018

Företrädare från telekom-, sjukvård-, läkemedel-, fordon-, gruv- samt pappersindustrin ger sin bild av hur de ser på Sveriges Sveriges AI-potential i sin egen bransch.

Läs mer

Hon är kvinnan bakom enhörningsfabriken

Publicerat 8 October 2018

KTH Innovation är ett av de lärosäten i Sverige som guidat flera framgångsrika bolag ut i världen. Läs en artikel om vår styrelseordförande Lisa Ericsson i Di Digital https://goo.gl/zMwJu8

TECHdate – a technical update for KTH alumni

Publicerat 5 October 2018

The technical development is going fast, technologies that a few years ago were unheard of are now playing essential roles in business and technological development. The necessity of having a high rate of change has increased for both individuals and companies. Join us for this two-day course specially designed for KTH alumni, where context will be a core course focus so as to gain an overview on how to apply technologies in a company.

The course will cover Digital Transformation, Artificial Intelligence, and Cybersecurity. Get an upper hand on the latest buzzwords and learn strategies, methods and approaches that are directly applicable for you to be able to deftly tackle the digital transition.

Read more about the course here.