Vad har Kina för strategi gällande AI?

Publicerat 1 August 2018

Den kinesiska regeringen har långtgående planer för användningen av AI. Kinas nuvarande AI-plan för 2018–2020 har tolkats som en vision för hela Kinas ekonomi. Några av de områden som Kina satsar allra mest på är hårdvara för AI, robotar för personer med funktionsnedsättning, AI i sjukvård, tillverkning och AI för energieffektivitet. Kina har som mål att bli världens främsta AI-nation 2030, för att förverkliga detta mål är detta nedbrutet i femårsplaner. Inom Departementet för Vetenskap och Teknik finns ett särskilt kontor för främjande av AI. 

18 miljarder till en ny forskarpark och investeringar från näringslivet

Förutom regeringens åtagande i form av till exempel en ny forskarpark för motsvarande 18 miljarder kronor i Beijing så investerar många företag som Baidu, Alibaba, Tencent och Xiaomi stort i AI. Många av de ledande amerikanska AI-företagen har etablerat sig i Kina, samtidigt som flera kinesiska AI-företag finns på plats i de stora AI-klustren i USA. 

Stor befolkning = stora datamängder

En av de allra viktigaste resurserna för att kunna utveckla bra AI-tillämpningar är tillgången till stora datamängder för att träna systemen. Kina har bland annat genom sin stora befolkning ofta en god tillgång till denna resurs. 

Förutom att den centrala regeringen i Kina gör stora satsningar i AI så sker även satsningar i flera stora städer. Fler än 300 städer satsar på användning av AI i sina program för smarta städer. I juli 2017 lanserade Kina en särskild AI-strategi ”A Next Generation Artificial Intelligence Development Plan”.

De vet vad vi gör, vi vet inte vad de gör

Enligt Andrew Ng, som är en ledande forskare och entreprenör inom AI i både Kina och USA, finns en stor kunskap i Kina om AI-aktiviteter i Nordamerika och Europa, men motsvarande kunskap åt andra hållet är låg. En orsak är troligen brist på språkkunskaper.

Denna information kommer ifrån en jämförelse mellan olika nationers AI strategi som står att finna i Vinnovas rapport “Artificiell intelligens i svenskt näringsliv“.