Byggherre MasterClass: Att vara byggherre – Tre utmanande perspektiv

Programmet vänder sig till den som vill få överblick över rollen som byggherre, nya perspektiv på sig själv och sin organisation, idéer och motiv för innovation och förändring, samt ett individuellt utvecklingsprojekt. I samarbete med Byggherrarna. Nästa programstart är planerad till hösten 2023.

Communication Executives Program 2022

För communication executives som vill ligga i framkant inom den teknologiska utvecklingen och dess inverkan på verksamheters utveckling och kommunikation. Som vill driva strategiskt utvecklingsarbete och rusta verksamheten för framtiden. I samarbete med Sveriges Kommunikatörer. Programstart den 26 september 2022.

Communication Executives Program 2023

För communication executives som vill ligga i framkant inom den teknologiska utvecklingen och dess inverkan på verksamheters utveckling och kommunikation. Som vill driva strategiskt utvecklingsarbete och rusta verksamheten för framtiden. I samarbete med Sveriges Kommunikatörer. Programstart den 27 september 2023.