Dialoglab om hur vi använder vatten

Publicerat 15 October 2019

Under det gångna året har en grupp av forskare, studenter, tjänstemän, företagare, politiker i en tillämpad studie visat hur cirkulära vattenbruk kan förverkligas praktiskt i mindre, avgränsade samhällen (öar), som har stora VA-utmaningar.

Hur ska vi få dricksvattnet att räcka till när tillgången är extremt ojämn, när ingen tydligt äger frågan om hållbart vattenbruk, när prima dricksvatten är vårt största matslöseri?

Studien har inte varit benchmarking – jämförelse av nyckeltal, utan benchlearning – ett gemensamt lärande baserat på deltagarnas egen kunskap hälld i en gemensam modell, med fokus på utveckling av beteenden och system. Vi har sökt likheter och respekterat olikheter.

Studien har skivat upp öarna i en begriplig modell och haft användarna i fokus. De var subjekten, inte vattnet, inte teknologierna, inte priset, inte lagar och förordningar. Studiens objekt har varit sju nordiska öar: Oaxen, Möja och Sandhamn (Sverige), Kökar och Torsholma (Åland), Korpo och Örö (Finland). Dessa öar har alla bekymmer med VA, på lika och olika vis.

I oktober samlades representanter för de sju öarna, forskare och studenter i ett dialoglab. Efter dagen stod det klart att alla intressenter uppfattar projektet mycket positivt för att det tydligt har visat att:

  1. Den ojämna belastningen på öarnas VA-systemen kräver särskilda lösningar (se diagram). Öarna i studien delar denna utmaning med tusen adra öar i Europa;

  1. Väl fungerande VA är av existentiell betydelse för dessa samhällen. Var för sig är varken tekniska, finansiella, juridiska, företagsekonomiska, pedagogiska eller sociala åtgärder tillräckliga. Stuprör är för smala, det måste skapas hängrännor = management, en lokal VA-plan. Sektorer, personer, politik och åtgärder måste hålla ihop om det ska bli hållbart. I centrum för detta står öborna: öns medborgare, deras näringsliv, deras kunskap och vilja;
  2. Det är fullt möjligt att lösa en del av vattenbristen genom cirkulärt vattenbruk och genom att spara vatten, och att därmed också minska mängden avlopp;
  3. VA-frågorna är till stor del gemensamma för Östersjöns öar. Vattnet har, liksom skärgården, egentligen inga gränser. Öarna har mycket att vinna genom delad kunskap och gemensamma projekt.

Arbetet har fått riklig uppmärksamhet i media vilket förstås stärker genomslaget för idéer om vattenbantning och återbruk. Här kan ni titta på  sändningen från dialoglabbet nedan.

/Christian Pleijel
KTH Executive School
Director Leadership and Change