Frukostwebinarium 
Torsdag 25 mars 2021, kl. 7:30-8:15

Nya förutsättningar kräver ny strategi – Jämtkrafts nya strategi för framtida värdeskapande

Möjligheterna för energibolag har aldrig varit fler, förändringstakten i branschen är hög och konkurrensen hårdnar. Detta har ökat behovet att välja väg. En väg som behöver vara tydlig och förankrad hos ägare och styrelse samt hos alla affärsområdens medarbetare. En väg som förstår att hinder måste övervinnas – utan att tappa fokus på det som företaget strävar efter.

Ta del av hur Andreas Gyllenhammar, strategi- och hållbarhetschef på Jämtkraft, beskriver Jämtkrafts nya strategi och hur man tänker införliva löftet att bli Sveriges bästa energipartner.

I det här frukostwebinariet presenterar Andreas Gyllenhammar Jämtkrafts nya strategi. Den integrerar Jämtkrafts olika affärsområden och drar nytta av marknadsförändringar såsom lagring, digitalisering och hållbarhet, utan att göra avkall på krav från ägare.  

Strategin har tagit avstamp i resultaten från ett projekt Jämtkraft deltagit i tillsammans med fyra andra energibolag och KTH Executive School. I projektet identifierade representanter för Jämtkraft vad som hindrar bolagets utveckling och varför, samt vad som kan vara möjliga framtida affärsmöjligheter. Via ett samskapande i bolagets olika nivåer och med förankring som ledstjärna har Jämtkraft utvecklat en enkel men svårkopierbar strategisk modell och en utvecklingstrappa som beskriver hur man tar sig till målet.

Ambitionen med Jämtkrafts nya strategi är att framtidssäkra bolaget i ett snabbt förändrande landskap av samhällsutveckling och energiomställning. Detta genom att ta en aktiv och ledande roll i framtidens energimarknad och fokusera på väl avvägda utvecklingssteg.

Frukostwebinariet leds av Staffan Movin, programdirektör på KTH Executive School. Jämtkrafts utvecklingsresa belyser frågor som är centrala i det  chefsutvecklingsprogram vi på KTH Executive School skräddarsytt för branschen.

Speakers

Staffan Movin
Program Director, KTH Executive School
Andreas Gyllenhammar
Strategi- och hållbarhetschef, Jämtkraft