Frukostwebinarium 
Torsdag 11 mars 2021, kl. 7:30-8:15

Hur kan offentliga energiföretag skapa förändringskraft?

  • Vad skapar uthålliga och livskraftiga energiföretag?
  • Hur kan företagen vara drivande i energiomställningen?

Under flera år har vi på KTH Executive School tillsammans med energibranschen arbetat med de här och liknade frågor. Vi har velat förstå vad som krävs för att åstadkomma och accelerera förändring. Hur man som energibolag snabbare kan möta marknadens krav och hållbarhetsutmaningar. Förstå vad som bromsar och till och med hindrar utveckling.

I det här frukostwebinariet presenterar vi slutsatserna från ett projekt där vi tillsammans med fem energibolag fokuserat på att identifiera vad som hindrar utveckling och varför.

En del av hindren var kända i bolagen, vissa var okända. Vi identifierade även faktorer som var tänkta att främja utveckling men hade motsatt effekt.

Arbetet med de här hindren har resulterat i förändrade strategier i bolagen som deltog, som syftar till att bättre tillvarata marknadsmöjligheter och öka förändringstakten. Förändringarna omfattar bland annat ekonomistyrning och hur samverkan mellan ledning, styrelser och ägare sker.

Frukostwebinariet leds av Staffan Movin, programdirektör på KTH Executive School, och Peter Dahl, Polhem Infra, som tillsammans ansvarade för det s.k. KUTA-projektet.

Det vi lärt oss i arbetet med de här frågorna ligger också till grund för designen av det chefsutvecklingsprogram vi skräddarsytt för branschen.

Speakers

Staffan Movin
Program Director, KTH Executive School
Peter Dahl
Polhem Infra