För att göra Sverige säkrare och mer robust på cyberområdet har regeringen inrättat ett nationellt cybersäkerhetscenter. Cyberattacker blir allt vanligare och samhällsfunktioner, hela branscher och företag riskerar att drabbas allvarligt.

Kom och hör nyutnämnda chefen Therese Naess beskriva vilket stöd Nationellt cybersäkerhetscenter kommer kunna erbjuda näringslivet och diskutera cybersäkerhetsutmaningar och näringslivets behov med professor Pontus Johnson på KTH, cybersäkerhetsexpert Helena Carell och vVD/ Executive Vice President Operations Per Arfvidsson på Lantmännen Group.

  • Hur ska utsatta branscher och företag bättre kunna skydda sig mot cyberattacker?
  • Cybersäkerhet blir allt viktigare för konkurrenskraft, utveckling och tillväxt. Hur får vi till stånd den samverkan mellan myndigheter, offentliga aktörer och privata aktörer som krävs?
Tid

8 februari 2022, kl. 7:30-8:30

Plats

Zoom

Moderatorer:

Staffan Movin
Programdirektör, KTH Executive School

Martin Allard
Totalförsvarsexpert, 4C Strategies

Språk

Svenska

Panelen:

 

Moderatorer: