Miljödriven affärsutveckling – framtidstankar utifrån 30 år i näringslivet

Nya affärsmodeller och nya teknologier, vilken roll kan de komma att spela för omställningen till en hållbar utveckling och en cirkulär ekonomi? 1995 publicerade IVA boken Miljödriven affärsutveckling, som argumenterade för att företag kunde skapa mer affärsvärde om de minskade sina egna och kundernas miljöpåverkan. Då var den förhärskande inställningen till miljökrav att de var hinder och konkurrenshämmande. Idag arbetar de flesta tillverkande svenska företag löpande med att utveckla sitt hållbarhetsarbete så att det kan minska risker och skapa värde för sina olika intressenter.

Jan Agri var en av författarna och har i 30 år arbetat i näringslivet med innovation och affärsutveckling utifrån miljö- och hållbarhetsfrågor, ofta stödda av nya digitala teknologier. Denna morgon kommer Jan ge sin syn på utvecklingen sedan 1990 och presentera tankar om framtida affärsmöjligheter relaterade till hållbarhetsfrågor.

Medverkande: Jan Agri, Senior Advisor Circular Economy, KTH Executive School och Staffan Movin, Program Director, KTH Executive School
Datum: Tisdagen den 3 mars, 2020 – 07:30-08:45
Plats: KTH Huvudcampus, Hörsal D3 – Lindstedtsvägen 5, Stockholm
Språk: Svenska
Avgift: Seminariet är gratis men registrering krävs då det är ett begränsat antal platser. Avregistrera dig utan kostnad fram till den 1 mars. Observera att en no-show avgift på 300 SEK ex moms tas ut.

Anmäl dig här

Speakers

Jan Agri
Senior Advisor Circular Economy, KTH Executive School
Staffan Movin
Program Director, KTH Executive School

Anmälan

Anmäl dig här genom att fylla i vårt formulär.
Seminariet är gratis men registrering krävs då det är ett begränsat antal platser. Avregistrera dig utan kostnad fram till den 1 mars. Observera att en no-show avgift på 300 SEK ex moms tas ut.