Varför just nu?

Våra energisystem, transportsystem, finansiella system, digitala system och cirkulära system utmanas bredare och mer omfattande än tidigare. Förändringstrycket på vår infrastruktur och dess system stannar inte vid politiska förändringar på nationell och internationell nivå, utan påverkas av såväl teknikutveckling, hållbarhetskrav och förändrade kundpreferenser. Det innebär att alla företag som levererar tjänster och erbjudanden kopplat till fysisk eller digital infrastruktur behöver förändras.

Digitalisering, med tekniker som AI och IoT, påverkar affärsmodeller och ger nya möjligheter för oss och våra kunder, men hur ska vi prioritera bland dessa möjligheter? Kan och ska vi vara drivande i förändringar? Vad mäktar vi med?

I Executive Program in Infra Service Management får du verktyg, metoder för att axla utmaningar. KTH Executive School ser till att din verksamhet blir bättre anpassad för att kunna agera och ta vara på de förändringar som sker.

Ansök härLadda ner pdfReferenser

Team Lead

Staffan Movin
+46 (0)70 210 74 95
Infra Service Management – Innehåll

Avsnitt 1: Infraserviceföretagets strategiska roll

 • Infraserviceföretagets affärslogik
 • Förändrade krav – från stabil till föränderlig
 • Strategisk aktör – kontinuitetsrisker i en digital omvärld
 • Digitalisering, AI och IoT – nya förutsättningar
 • Hållbarhet – en transformationskraft
 • Innovation och innovationsmodeller

Avsnitt 2: Affärsdesign – egna styrkor att ta vara på

 • Att nyttja styrkor och begränsa svagheter
 • Nya former av affärsmodeller
 • Business model canvas – stöd för utveckling
 • Möjligheter med prissättning och prisstrategi
 • Digitala affärsmodeller – vad krävs
 • Eget förändringsinitiativ – skapa impact i den egna verksamheten

Avsnitt 3: Ta tillvara på möjligheterna som förändringarna ger

 • Plattformar – utveckling i nätverk
 • Stakeholders – kraften i ekosystemet
 • Egen och andras kärnkompetens – samverkansstrategier
 • Samhällskrav och möjligheter
 • Finansieringsintresset – nya vilkoren för infraserviceföretag

Avsnitt 4: Säkerställ förändring och utväxling

 • Strategiska, operativa och taktiska målbilder
 • Varaktighet av förändringen – stöd och hinder
 • Förändringsledning – den egna rollen
 • Idéförsäljning – möjligheten att påverka
 • Framgångsrikt eget förändringsinitiativ

Tid
Programmet omfattar totalt 12 dagar fördelade på fyra avsnitt.
– Avsnitt 1: 31 augusti – 2 september 2021
– Avsnitt 2: 5-7 oktober 2021
– Avsnitt 3: 9-11 november 2021
– Avsnitt 4: 7-9 december 2021

Plats
Programmet genomförs på kursgård i närheten av Stockholm. Programmet förutsätter boende på internat eftersom personliga reflektioner, samarbete och kontaktskapande mellan deltagarna är av högsta vikt.

KTH Executive School bokar kost och logi för deltagarna, som dock själva ansvarar för betalning av sina internatkostnader samt för att eventuell avbokning sker enligt kursgårdens regler.

Programavgift
Avgiften för programmet är 154 000 SEK exklusive moms och inkluderar litteratur och övrig dokumentation. Programavgiften faktureras i samband med antagning. Kostnader för kost och logi tillkommer.

Språk
De flesta föreläsningarna är på svenska medan litteraturen kan vara både på svenska och engelska.

Efter meddelad antagning är anmälan bindande. Om avbokning sker mer än åtta veckor före programmets start återbetalas 90 % av avgiften. Sker avbokning mellan åtta och fyra veckor före start återbetalas 50 %. Vid avbokning senare än fyra veckor innan programstart sker ingen återbetalning.
References

During the Executive Program in Infra Service Management, I found a lot of commonality with participants from other, similar industry sectors. It was easy to discuss my own problem with them, which helped move me from idea to action.

Anders Ericsson — CEO, Värmevärden AB

Thanks to the Executive Program in Infra Service Management, I have increased my organisation´s awareness of and ability to undertake extensive change, entailing moving from being a national monopoly to operating within a new international industry sector.

Kimmy Bech — former Operations Manager, LFV

The engagement and knowledge of the lecturers during the Executive Program in Infra Service Management contributed to exciting discussions and thought-provoking exercises. I also gained many new tools to use, new knowledge and time to look up and thereby find ways to develop my own business.

Birgitta Simonsson — former CEO, Bankgirot

Registration

Register to join the program by filling in the form. Your registration must be in the name of your company. Group size is limited.