Varför programmet?

Byggherren har en nyckelroll för utvecklingen av ett hållbart samhällsbyggande. Det är bygg-herren som har det yttersta ansvaret för att kraven från kunder, ägare och samhället uppfylls.

Programmet vänder sig till den som vill få fördjupning över rollen som byggherre, nya perspektiv på sig själv och sin organisation, inspiration, stöd, struktur och tid till strategisk planering, idéer och motiv för innovation och förändring, ett utökat professionellt nätverk, samt ett individuellt utvecklingsprojekt.

Det omfattar 4 moduler om 3 dagar på internat, summa 12 dagar, med blandade lärformat: föreläsningar, diskussioner, interaktiva lektioner, praktikfall, grupparbeten och korta teoriavsnitt. En studieresa planeras att läggas in som en extra modul efter avslutad utbildning.

Ansök härLadda ner pdf

Team Lead

Staffan Movin
+46 (0)70 210 74 95
I samarbete med Byggherrarna

Det gemensamma syftet med programmet är att stärka byggherrars förmåga att skapa ökat värde genom strategisk utveckling av investeringar inom infrastruktur och fastigheter till förmån för kunder, ägare och för samhället.

De individuella målen är att efter avslutat program ha fått en fördjupning över rollen som byggherre, nya perspektiv på sig själv, på beställar-rollen och sin egen organisation, och att ha fått inspiration, verktyg och modeller för strategisk planering, innovation och förändring.

Ämnesområden som berörs är kund-, ägar- och samhällsperspektiv på byggherrerollen, innovation, produktivitet, kvalitet, ekonomi, upphandling, organisation, utveckling och förändring.

Modul 1 – Byggherrens roller
– Introduktion
– Byggherrerollen: kund-, ägar- och samhällsperspektiven
– Förvaltare, developer, brukare, investerare: vilket värde skapas för vem?
– Rollens förändring över tid, förändringar som innebär nya utmaningar
– Produktivitet och kvalitet
– Individuella utvecklingsprojekt – 1

Modul 2 – Kundperspektivet
– De externa utmaningarna
– Beställarrollen
– Kundbegreppet, intressenter och aktörer
– Intressentanalys
– Upphandling, nytänkande och ledarskap
– Organisation
– Samverkan, nätverk och allianser
– Individuella utvecklingsprojekt – 2

Modul 3 – Ägarperspektivet
– De interna utmaningarna
– Kärnkompetens nu och i framtiden
– Beslutsfattande – statiskt eller flexibelt
– Den komplexa ledarrollen – från strategi till detaljer
– Förändringsarbete
– Ledarskap
– Individuella utvecklingsprojekt – 3

Modul 4 – Samhällsperspektivet
– De långsiktiga utmaningarna
– Hållbarhet, wicked problems och systemtänkandet
– Branschcykler och samhällsutveckling
– Smart Cities och Smart Buildings
– Digitaliseringens möjligheter
– Individuella utvecklingsprojekt – slutpresentationer

Omfattning
Fyra stycken internat à 3 dagar, eventuellt kompletterat med en studieresa tillsammans med tidigare kursdeltagare.

Tider (preliminära datum):

  • Modul 1: 17-19 augusti 2021
  • Modul 2: 28-30 september 2021
  • Modul 3: 16-18 november 2021
  • Modul 4: 30 november-2 december 2021

Fakultet
Välmeriterade forskare från KTH och andra universitet, företagsledare och experter inom valda områden.

Lärformaten
Föreläsningar, diskussioner, interaktiva lektioner, praktikfall, grupparbeten, kortare teoriavsnitt och ett individuellt projekt.

Tidsåtgång
Lätt läsning eller kortare videos mellan modulerna, samt tid till det individuella projektet

Mentorstöd
Vi rekommenderar alla deltagare att använda sig av en mentor. Vi bistår med stöd och struktur för detta.

Plats
Kursgård i Stockholms närområde

Gruppstorlek
Ca. 20 personer

Pris
96.000 kr exkl moms. Medlem i Föreningen Byggherrarna erhåller 5% rabatt. Deltagaren betalar själv resor och logi samt måltider lägg till.

Studieresa
Den kan komma att ordnas efter utbildningen (separat kostnad).

Avbokningsregler: Efter meddelad antagning är anmälan bindande. Om avbokning sker mer än åtta veckor före programmets start återbetalas 90 % av avgiften. Sker avbokning mellan åtta och fyra veckor före start återbetalas 50 %. Vid avbokning senare än fyra veckor innan programstart sker ingen återbetalning.

Ansökan

Ansök genom att fylla i vårt formulär.

janej