Intervju med programdirektör Staffan Movin om Byggherre MasterClass

I höst är det dags för en ny omgång av Byggherre MasterClass. Programmet ger en fördjupning av byggherrerollen och arbetar aktivt med att deltagarna ska få modeller och verktyg för att kunna agera mer strategiskt och långsiktigt i sin verksamhet och de utmaningar byggherrar möter.

Vi har passat på att ställa ett antal frågor till programansvarig Staffan Movin.

Vad kan vi förvänta oss av kursen?

Byggherre MasterClass är en utbildning som både vill utveckla och utmana. Vi strävar efter att deltagarna i sin byggherreroll ska kunna ta nästa steg i sin och företagets utveckling. I de många utmaningar som byggherrar i dag möter finns också möjligheter för utveckling och nytänkande.

En viktig del i utbildningen är att vi går igenom byggherrens olika roller och sätter detta i olika perspektiv. Med hjälp av lärare från KTH och andra lärosäten, samt av andra experter och ledare från branschen lägger vi både en bra utvecklingsgrund och försöker utmana deltagarna.

Det vi märker förenar många deltagare är att de ser möjligheterna som byggherre. Byggherrerollen är central i hur vi vill utveckla vårt framtida samhälle, vilket också kräver att byggherrar vill och kan ta ett ökat mandat. Här vill vi genom utbildningen ge stöd, kraft och vilja till deltagarna att kunna axla det ökade mandatet.

Vad menar du med olika perspektiv?

I utbildningen har vi tydliggjort att vi ser till Byggherrerollen utifrån ägarnas, samhällets och kundernas/brukarnas perspektiv. Men när vi bryter ned dessa ytterligare ett steg så påverkas dessa perspektiv av flera olika faktorer, t.ex. om det är en offentlig byggherre eller en privat byggherre. Vår ambition är att genom att berika deltagarna med förståelse för och reflektion kring hur olika faktorer påverkar så blir man bättre rustad att hantera olikheter och ta sig an utmaningar för att hitta hållbara och genomtänkta lösningar. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att ta hänsyn till såväl tekniska som legala begränsningar.

Hur har tidigare deltagare uppfattat Byggherre MasterClass?

Det är viktigt för oss som ansvarar för utbildningen att den är anpassad till de aktuella frågeställningarna som byggherrar står inför och som är strategiskt viktiga. Detta uppskattats av deltagarna och vi fick mycket bra betyg av deltagarna som deltog senast.

Teman vi lyfter specifikt i utbildningen är kvalitet, hållbarhet och digitalisering. Vårt angreppssätt för dessa teman är att inte bara att förstå de teman utifrån olika perspektiv utan även att se hur de kan stödja byggherrerollen.

Nu hoppas vi också att ytterligare byggherrar ska vilja vara med på programmets som startar i höst.