Ett program för beslutsfattare och chefer inom finanssektorn och omkringliggande verksamheter

Finanssektorn står under press när digitalisering, krav på en hållbar samhällsekonomi och nya data- och teknik-drivna affärsmodeller ställer krav på förändring. Förståelse för de här drivkrafterna tydliggör möjligheter och begränsningar, vilket är avgörande för att navigera i förändrade affärslandskap, förnya och höja relevansen av den befintliga affären samt skapa helt nya affärsmöjligheter.

Realtid Media har tillsammans med KTH Executive School skapat Fintech for Executives, ett program för beslutsfattare och chefer inom finanssektorn och omkringliggande verksamheter som adresserar strategiskt relevanta ämnen. Vid tre olika tillfällen kan du fördjupa dig inom och delta i diskussion kring

  • AI
  • Strategisk Cybersäkerhet
  • Sustainable Digital Innovation
I partnerskap med 

Pris för Realtid Premium-medlem är 9 900 ex moms

Tre tillfällen med start i september
Sista anmälningsdag 15 augusti