Byggherre MasterClass: Lyssna på intervjuerna med utbildningens medverkande!

Publicerat 9 November 2020

Vi på KTH Executive School driver Byggherre MasterClass programmet. Inför årets utbildningsprogram har vi låtit några av våra föreläsare göra inspel för att belysa några centrala byggherrefrågor som vi kommer att få ta del av på programmet och som hjälper till att utveckla byggherrerollen.

Tanken är att skapa reflektion kring hur man som byggherre kan vara mer proaktiv och stärka byggherrens affärsmässiga nyckelroll för utvecklingen av ett hållbart samhällsbyggande.

Är du intresserad av veta mer om utbildningen?
Läs mer här


Professor Göran Cars har unik erfarenhet från att leda flytten av Kiruna stad. I det första avsnittet berättar han om hur de strukturerat har arbetat med att ta ett aktivt samhällsansvar gentemot olika intressentgrupper och på så sätt skapa goda förutsättningar för byggherrar att leda och utveckla nya lösningar som möter både stadens och invånarnas behov.I det andra avsnittet adresserar Torkel Strömsten, gästprofessor i ekonomistyrning på KTH, hur man arbetar med styrning av projekt i olika faser. Detta är något som är grundläggande för att kunna kombinera innovation och utveckling med lönsamhet.


I det tredje avsnittet belyser Professor Mats Wilhelmsson, KTH, hur man som byggherre kan tänka för att utveckla värdet över tid för både byggherrar och för framtida ägare. Men förutom att förstå hur värdet på en fastighet kan utvecklas över tid är det också viktigt att förstå hur omgivningen och förändringar i omgivningen kan påverka värdet.


I det fjärde avsnitt som behandlar samhällsperspektivet kommer Tove Malmqvist  Stigell att belysa kravet på hållbarhet som blir allt mer centralt i byggherrens roll. Därför är det viktigt att kunna förstå och hantera olika former av miljöbedömningsmetodik.