Om Sustainable Urban Systems

När städer utvecklas ställer det krav på en utvecklad förmåga att hantera de nya affärs- och konkurrensvillkor som uppstår. Framförallt om målet är att skapa hållbara samhällen. Då behöver upphandling och leveranser fokusera på värdeskapande, integrerade lösningar och utveckling av affärer tillsammans med andra aktörer i nätverk. Executive Program in Sustainable Urban Systems vänder sig till högre ledare i företag, myndigheter och organisationer som har ambitionen att samverka med andra för städers utveckling och hållbara samhällen.

Programmet syftar till att skapa förståelse för globala drivkrafter bakom framväxten av hållbara städer, hur de leder till nya kundbehov och vilka lösningar aktörer på olika håll i världen nu prövar. Forskningsrön inom teknik, ekonomi och samhällsutveckling varvas med praktikfall och förhandlingsspel samt praktiska erfarenheter från näringslivet. Medverkar gör ledande forskare och lärare från svenska och utländska universitet och högskolor samt företagsledare och experter med praktiska erfarenheter från näringslivet.

Ansök härLadda ner pdf

Programansvarig

Christian Pleijel
+358-457-342 8825
Sustainable Urban Systems – Innehåll

Avsnitt 1 – En växande marknad för hållbara städer

Varje dag hör vi om sådant som har en mer eller mindre direkt påverkan på staden och samhällets utveckling. Det kan vara att ett företag och en statlig aktör enats om ett nytt avtal. Politiskt initiativ att främja handel i tillväxtområden. Sociala frågor, trafikproblem eller översvämningar. Hur påverkar det oss själva och de organisationer vi arbetar för? Vad är de starkaste drivkrafterna bakom utvecklingen? I första avsnittet får vi en internationell översikt och ett ramverk för fortsättningen av programmet.

Avsnitt 2 – Strategiska utmaningar

Framväxten och utbredningen av tjänstesamhället är speciellt kännbar i de mer urbana delarna av Sverige. Vilken roll spelar stadsplaneringen i sammanhanget? Hur utvecklas infrastruktur som energi, vatten och avfallshantering?  Och vilka är de strategiska utmaningarna för Sverige, regioner och städer? Vilka är de strategiska utmaningarna i din organisation?

Avsnitt 3 – Från strategi till nya lösningar

Urbana system är, liksom många företag, utsatta för ett högt omvandlingstryck. I vissa fall leder det till en radikal transformation. Ett exempel är när en verksamhet som står för en stor del av inkomsterna läggs ned och en ny näringslivsstruktur utvecklas. Det kan också gälla stora tekniska eller sociala förändringar. Även inom befintliga ramar sker viktiga förändringar. Vilka är drivkrafterna? Vad är strategin bakom och vilka teknologier används? Vi behandlar också sårbarhet i urbana system och diskuterar hur stadens flöden kan göras mer robusta.

Avsnitt 4 – Operativa åtgärder och utveckling

Urbana system koordinerar en mängd olika tekniker, åsikter, behov, livscykler och processer. Här möts offentliga och privata intressen, korta och långa tidsperspektiv, olika sätt att se framtiden och styra verksamheter. Staden är arenan som fortsatt ska vara attraktiv att befinna sig på. Som en del av allt detta behöver du förstå var din organisation befinner sig, nu och i framtiden. Hur kan man uppnå bättre resultat? Vad kan man lära av de förändringar av gränser mellan olika aktörer som pågår? Vilka är nyckelpersonerna?

Avsnitt 5 – Nästa generations urbana system

Strävan mot det hållbara urbana systemet är en ständigt pågående process. Åtgärder som initieras i dag verkar över olika tidshorisonter. Och det kan dröja innan vi ser vissa effekter. Investeringar i ny struktur har ofta långa avskrivningstider. Allt det här ställer stora krav på vår förmåga att förstå utvecklingen, bedöma tänkbara framtida lägen och välja strategier som är både robusta och flexibla. Hur påverkar ny informations- och kommunikationsteknik? Hur skapar nya flöden av människor och gods andra förutsättningar? Hur kommer vi att uppleva en ny typ av stad? Vilka kännetecken för nästa generations urbana system syns redan i dagsläget?

Avsnitt 6 – Att leda och genomföra förändringar

Ökad hållbarhet innebär också att förflytta ett system, företag eller organisation från dagens position till en ny. Det handlar både om vad som ska göras och hur det behöver genomföras för att vi ska lyckas. I det avslutande avsnittet omvandlar du dina erfarenheter och det du lärt av programmet till ett förändringsinitiativ för den organisation du ansvarar för, och får stöd i att lägga upp innehåll, genomförande och idéförsäljning. Avsnittet fokuserar på upplägg för arbetet, ledarskap, intressenter och kommunikation. Du får också chansen att testa ditt förslag med andra programdeltagare.

När

Executive Program in Sustainable Urban Systems omfattar 18 dagar, fördelade på sex tredagarsavsnitt.

Nästa program planeras för tillfället. Anmäl ditt intresse här och/eller kontakta oss för att hålla dig uppdaterad om datum.

Plats

Vi har tidigare förlagt avsnitten i olika städer runt om i Sverige, både i Stockholm, Linköping, Malmö och Södertälje. Vilka städer det blir i nästa program är ännu ej bestämt.

Avgift

180 000 SEK exklusive moms och inkluderar litteratur och övrig dokumentation.
Kostnader för resor, kost och logi tillkommer.

Vid antagning är anmälan bindande. Om avbokning sker mer än åtta veckor före programmets start återbetalas 90 % av avgiften. Sker avbokning mellan åtta och fyra veckor före start återbetalas 50 %. Vid avbokning senare än fyra veckor innan programstart sker ingen återbetalning.

Ansökan

Nästa program planeras för tillfället. Anmäl ditt intresse här och/eller kontakta oss för att hålla dig uppdaterad om datum.

Din ansökan måste stödjas av ditt företag. Vid antagningen beaktas såväl den sökandes erfarenhet som gruppens sammansättning. Gruppens storlek är begränsad.

Referenser

Executive Program in Sustainable Urban Systems har bidragit till att jag kommit att se på samhällsekonomi på ett nytt sätt; som ett processverktyg för att uppnå win-win lösningar. Programmet har givit energi och framtidstro inom ett område med många stora utmaningar.

Johanna Farelius — Enhetschef samhällsekonomiska analyser, Naturvårdsverket

Executive Program in Sustainable Urban Systems kombinerar ledarutveckling med sakfrågan hållbar stadsutveckling på ett sätt som både utvecklar mig själv och som är direkt relevant i vår verksamhet. Jag känner att jag nu har en stark plattform, och nytt nätverk, för att påverka så att hållbarheten i stadsutvecklingen ökar samt att jag bättre kan initiera och driva ett sådant förändringsarbete.

Andreas Totschnig — Planchef, Nacka kommun

Programmet har en stor styrka i att ledare från olika verksamheter och branscher deltar tillsammans. Till att börja med skapar det utmaningar i att förstå varandras förutsättningar och perspektiv, men successivt växer paralleller och likheter fram som ger många aha-upplevelser. Executive Program in Sustainable Urban Systems har givit mig nya metoder och modeller som jag kan använda i mitt dagliga arbete.

Catarina Nauclér — Forsknings- och utvecklingschef, Fortum