Varför en tredagars kurs i intraprenörskap?

Läkemedelsbolagen har insett det, Google har insett det, Kodak borde ha insett det, bankerna börjar inse det – verklig, disruptiv innovation är närmast omöjligt att åstadkomma inom ramen för etablerade storföretag.

Att ta fram nya produkter eller affärskoncept kräver ett arbetssätt som bryter mot de projektmodeller och belöningssystem som är så effektiva för att bedriva en etablerad, lönsam verksamhet. Nya affärer som konkurrerar med nuvarande tillåts ofta inte bli långlivade.

Läkemedelsbolagen har gått så långt att de köper huvuddelen av sina nya produkter av startupbolag. 95 % av Googles produktlanseringar de senaste åren är köpt teknik. Kodak försökte med att etablera en verksamhet för digitala kameror, men lade ner divisionen för att den inte var lika lönsam som de analoga kamerorna! Företaget gick som ni vet i konkurs. Bankerna har fått se Resurs Bank, Klarna, Collector m.fl. plocka russinen ur deras kaka år efter år … Många branscher har sett asiatiska företag göra intelligenta kopior av deras affär och efter att ha vuxit sig stora lokalt går de nu ut internationellt. Som t ex Amazonkopian Alibaba. Delningsekonomin drivet av digitaliseringen med Airbnb och Uber i spetsen kullkastar gamla affärsmodeller och lösningar. Elbilen har tack vare Tesla kommit för att stanna – många länder siktar nu på helt fossilfria bilar (och annat?) om 10-20 år.

Frågan är inte om, utan när, etablerade affärsmodeller blir förbisprungna. Men det finns vägar att gå – och det är dessa vägar vi ska lära oss att hitta i den här kursen. Dessutom ska vi börja planera vår egen väg.

Ansök härLadda ner PDF

Programansvarig

Niklas Gustafsson
076-100 54 34
Thomas Ahrens
070-879 11 00
Mats Magnusson

Kursinnehåll

  • Vad kännetecknar de företag som klarar att växa snabbt med hög lönsamhet? Strategi, ledning, organisation mm.
  • Fördelen av att skapa nya affärer i mogna branscher jämfört med att gå in i nya snabbväxande branscher.
  • Hantera och organisera det stora företagets resurser så att de blir tillgångar – inte hinder – för interna tillväxtprojekt.
  • Hur man bygger en verksamhet som fungerar som ett snabbväxande företag – inom en stor koncernen. Styr-och belöningssystem, ledarskap, värderingar mm.
  • Hantering av nya aktörer och alternativa tekniker.

Ansvarig för kursen är Niklas Gustafsson, KTH Executive School. Huvudlärare är Thomas Ahrens, Ahrens Invest, som har gedigen erfarenhet av snabbväxande bolag och är författare av tio böcker inom detta tema. Dessutom medverkar professor Mats Magnusson, KTH. I fakulteten deltar även intraprenörer som har skapat snabbväxare inom storföretag.

För vem?

VD, affärsutvecklings-, marknads-, produkt- och utvecklingschefer i etablerade B2B-företag där teknologi spelar en viktig roll.

Hur?

Föreläsningar i kombination med breakout sessions och eget arbete; för att förankra kunskapen i deltagarnas egen verklighet. Mycket utrymme ges till eget arbete med att skapa en första roadmap för den egna verksamhetens disruptiva utveckling.

Plats
Konferensgård i Stockholmsområdet.

Avgift
SEK 35 000 (exkl. moms), dokumentation, kaffe och lunch inkluderat.

Möjlighet till företagsintern utbildning
Kursen kan även ges som en internutbildning i företag.

Övernattning är inte inkluderat i priset, men vi har gjort en gruppbokning - så om du behöver ett rum bokar vi det åt dig. Deltagaren betalar sedan kursgården direkt på plats.

Ansökan

Ansök till kursen genom att fylla i formuläret. Din ansökan måste stödjas av ditt företag. Gruppens storlek är begränsad.

Payment Terms: net 30 days.