Om våra Executive-Grupper

Våra Executive-Grupper är ett koncept bestående av en serie arbetsmöten som strukturerat går igenom reella utmaningar som företag har inom ett definierat tema. I arbetsmötena får du möjlighet att effektivt analysera dina egna specifika utmaningar och reflektera över föreställningar som ibland tas för givet.

Grupperna samlas 3 gånger under ca 12 månader. Vid varje möte är ett företag värd, och det företagets utmaning processas genom en beprövad metodik som heter Action Learning. En del i konceptet är att vi kombinerar högre beslutsfattares kunskap och erfarenheter med inspirationsinlägg från ledande forskare för att på så sätt identifiera och reflektera kring olika möjliga lösningar på en specifik utmaning.

Tanken med gruppens sammansättning är att skapa hög utväxling av insatt tid. Vi säkerställer värdet för alla deltagare genom att vi innan mötena inventerar deltagarnas huvudsakliga utmaningar. Vi vet av erfarenhet att det finns många gemensamma drag att dra lärdom av, vilket gör även andra deltagande företags utmaningar högintressanta för ditt företag.

KTH Executive School tillsätter processledare och ser till att facilitera utbytet och nyttan i gruppen, och vi säkerställer även att en akademiker eller ”industrial champion” knyts till varje respektive möte, för att tillföra ytterligare aspekter och djup i diskussionerna.

Ansök här

Programansvarig

Marie Wahlström
076-527 75 24

Ett tema, flera utmaningar

Tanken bakom grupperna är att seniora beslutsfattare i ett antal företag samlas några gånger under ett år för lösningsorienterade diskussioner inom ett gemensamt tema. Under mötena utgår man från deltagarnas verkliga utmaningar i diskussionerna. Genom att befattningskollegor inom olika företag med relevanta erfarenheter får möjlighet att fördjupa sig i en gemensamt dagsaktuellt frågeställning från ett av de deltagande företagen skapas ett snabbt och unikt erfarenhetsutbyte. På varje möte deltar framstående akademiker för att bidra med ytterligare djup i frågeställningarna. Resultatet är lösningar och steg direkt applicerbara på den egna arbetssituationen.

Utveckling i grupp

Mötena är baserade på en lösningsorienterad metod för analys och processande av företags utmaningar som heter Action Learning. Genom att föra samman ett 10-tal personer i liknande position, men från olika verksamheter; samt utomstående handledare och akademiker, erbjuds en mycket kraftfull metod och kompetensarena för att lösa de problem som en organisation kan tänkas stå inför.

Akademikerna som deltar i gruppen är ledande inom det valda området och delger inför varje möte lästips kring den aktuella utmaningen. Dessa lästips säkerställer att företagens utmaningar behandlas med en bredd och med utmanande infallsvinklar. Resultatet är att varje deltagare i gruppen tvingas reflektera över hur och varför de söker olika lösningar till en utmaning. Vilket i sin tur gör lösningarna starkare och ger värdföretaget en tryggare grund för hur de ska agera framåt i sin utmaning.

Flera olika tematiska områden

Just nu pågår det grupper inom följande teman:
– Innovation
– Digitalisering
– Service Development
– Logistik
– Strategic Sourcing

Deltagande i grupp

För närvarande finns det grupper inom områdena som nämns ovan, men vi inventerar hela tiden områden och teman som kan vara av intresse att starta grupper inom. Vi tar gärna emot förslag på strategiska områden som ditt företag är i behov av att processa och finna nya vägar att hantera.

Vi kan inte lova deltagande i en specifik grupp eftersom en viktig del för gruppens framgång är sammansättningen. Bland annat är den beroende av att deltagande företag inte konkurrerar, att deltagarna fungerar ihop och befinner sig på motsvarande organisatorisk nivå som övriga i gruppen.

 

Ansökan

Flera grupper och teman ständigt under upp-/omstart. Anmäl ditt intresse här och/eller kontakta oss för att hålla dig uppdaterad. Din ansökan måste stödjas av ditt företag. Vid antagningen beaktas såväl den sökandes erfarenhet som gruppens sammansättning. Gruppens storlek är begränsad.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto efter meddelad antagning, dock senast dagen före programstart vid sen antagning. Dröjsmålsränta enligt räntelagen.