Varför en kurs om Digitala affärsmodeller?

Företag som Amazon, Apple och Alphabet/Google har lyckas använda digitala teknologier för att skapa ekonomiskt värde på ett sätt som aldrig tidigare. Andra, som Nokia, Kodak och Blockbuster, har haft tillgång till likvärdig teknologi men har inte skapa ekonomiskt värde.

Vad går det att lära av dessa och andra företag som gått före i appliceringen av digital teknologi? Hur kan egentligen företag generera ekonomiskt värde genom att använda den nya tekniken?

Den här kursen besvarar de här affärskritiska frågorna utifrån den senaste forskningen från MIT och Wharton. Mer specifikt, kursen presenterar de ekonomiska mekanismer som digitala teknologier kan aktivera när de används på ett särskilt sätt.

Ibland påstås att det konventionella strategitänkandet har tappat all sin relevans inom den digitala eran och bland de digitala affärerna. Forskning visar att vi snarare bör kombinera principerna för konventionellt strategitänkande med principerna för digital ekonomi, för att säkerställa affärsmodellens gångbarhet och företagets framtida framgång.

Därför börjar kursen med att sammanfatta konventionellt strategitänkande som det har utvecklats sedan 1950-talet och som adresseraren stabil, fysisk värld. Därefter övergår kursen till exponering och detaljerad specificering av principerna i den digitala ekonomin och de digitala affärsmodeller som den kan ge upphov till. Kursen adresserar sedan en av de stora utmaningarna för de flesta etablerade verksamheter – hur det fysiska och det digitala kan synkroniseras på ett lönsamt sätt.

Kursen fokuserar på innehållet – vad som gör en digital affärsmodell framgångsrik. Den behandlar inte arbetsprocessen att omvandla konventionella företag till digitala.

 

Ansök här

Programansvarig

Agneta Rinman
+46 8 790 96 11
Prof. Darek M. Haftor

Affärskonsekvenser av att använda digital teknologi

 • Vad karaktäriserar ett etablerat företag, och varför spelar det roll?
 • Vad är digital teknologi och hur skiljer den sig från andra typer av teknologier?
 • Vad händer när etablerade företag använder digitala teknologier?

Begränsningar med konventionellt strategitänk i den digitala världen

 • Genomgång av konventionellt strategitänk, bl.a. produktmarknadsstrategier och konglomeratstrategier, branschsynsättet, resurssynsättet, institutionssynsättet
 • Begräsningar med konventionellt strategitänk i den digitala världen

Digitala affärsmodeller och ekonomiskt värdeskapande

 • Centrala principer inom den digitala ekonomin
 • Vad en affärsmodell är och varför affärsmodeller har uppkommit
 • Källor till ekonomiskt värdeskapande i affärsmodeller

Digitala plattformar och hur de kan integreras med fysiska produkter

 • Grunderna kring digitala plattformar, vad de är
 • Hur ekonomisk värde skapas i en digital plattform
 • Framgångsfaktorer för en digital plattform
 • Hur en digital plattform kan kombineras med konventionella fysiska produkter, såsom läkemedel eller grävskopor

Efter kursen har du förståelse för:

 • Det som utmärker digitala teknologier
 • Hur användningen av digitala teknologier aktiverar specifika ekonomiska mekanismer
 • Hur etablerade företag kan tillvarata affärsmöjligheter som genereras av digital teknologi

Du får med dig en verktygslåda med konkreta verktyg för att analysera existerande affärsmodeller och utveckla dem så att digitaliseringens affärsmöjligheter kan tillvaratas.

För vem?
Den här kursen är för dig som vill vara med och säkerställa att ditt företag tillvaratar de affärsmöjligheter som digitaliseringen medför.

Hur?
Kursen varvar relevanta exempel från olika branscher med validerade modeller och verktyg. Under kursen tillämpar du direkt den nya kunskap du får i gruppbaserade övningar som följs av diskussioner i plenum.

När?
September 2018

Var?
KTH – Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Avgift
SEK 25 000 (exkl. moms) vilket inkluderar dokumentation, luncher och kaffe.

Språk
Beroende på deltagare. Hålls på svenska om alla anmälda är svensktalande.

Kursen behöver minst 15 anmälda för att den ska starta. Kursavgiften kommer att faktureras när gruppen har nått 15 deltagare.

Ansökan

Ansök till kursen genom att fylla i formuläret. Din ansökan måste stödjas av ditt företag. Kursen behöver minst 15 anmälda för att den ska starta.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto efter meddelad antagning, dock senast dagen före programstart vid sen antagning. Dröjsmålsränta enligt räntelagen.