Om kursen Digital Transformation

Antingen tror du, eller inte, på att digitaliseringen successivt ändrar hela ditt affärslandskap. I kursen Digital Transformation får du hjälp att ta ställning. Tror du att det blir ett helt nytt affärslandskap får du genom kursen hjälp med att mappa upp hur det nya landskapet kan komma se ut. Du får även hjälp med att formulera de strategiska frågorna som följer av en sådan omvandling och metodik för resan framåt. Tror du däremot inte på omvandling får du i kursen insyn i hur de som tror att det blir så, tänker och agerar. På kuppen får du i kursen insikter om kärnan i dagens digitala buzzwords, samt kunskaper för att kunna bedöma vad teknologin kommer att kunna bidra med härnäst.

Vi behandlar strategier, metoder och verktyg som är direkt användbara för att du och din organisation bättre ska hantera den digitala utvecklingen. På kursen ges ni också tid och möjlighet att utvärdera er position på marknaden och överväga nya affärsmöjligheter med digital inspiration.

Vi går igenom digitala möjligheter för hela ditt företag, allt från interna processer till hur ni utvecklar framtidens affärsmöjligheter i ett digitalt landskap. Gemensamt är att digital transformation kräver att alla involverade förstår vilken affärspåverkan olika digitala lösningar har – och här ger vi dig verktygen för detta. Föreläsningar varvas med digitala upplevelser och workshops. Föreläsarna kommer från näringslivet och akademin.

 

Ansök här

Programansvarig

Henrik Blomgren
070 329 99 90
Martin Vendel
070 681 64 75
Kursens innehåll

Digital Safari

 • En personlig digital upplevelseresa in i det nya digitala affärslandskapet.
 • Var står de olika digitala teknikområdena på marknaden redan idag?
 • Bortom dagens teknikbuzzwords: Molnet, BYOD, Mobile First, IoT, Big Data, Röststyrning, AR, AI, VR…

Utveckla ert erbjudande med digitala verktyg

 • Metodik för att analysera olika scenarios.
 • Exempel från andra områden som förändrats, och förändras just nu.
 • Vad händer med det egna fältet och vart är vi själva på väg?

Den strategiska kartan ritas om

 • Dynamiska branscheffekter och teknikskiften.
 • Erfarenheter från andra branschområden som omvandlats i grunden.
 • Branschkartan, maktbalanser och nya positioner i eko-systemet.

Digital affärsutveckling

 • Strategiska hävstänger: automatisering, marknad eller HR.
 • Hur skiljer sig digital affärsutveckling från ”vanlig” affärsutveckling?
 • Teknik-timing och Teknik-sikte: Verktyg för att modellera framtida affärseffekter.

Strategi för förankring i organisationen

 • Hur få med ledningsgruppen, dessutom utan att drunkna i digitala detaljer?
 • Verktyg för digitala mognadstest.
 • Ledarskap, ledning och ledningsgrupper i en digital värld

När

E-learningmodulen Digital Safari:
En personlig självupplevelsebaserad resa till Digital Transformation och det nya affärslandskapet. Lösenord får du efter kursanmälan.

Tisdag 20 mars– onsdag 21 mars 2018:
Två dagar i centrala Stockholm då vi träffas IRL.

Onsdag 18 april 2018:
En uppföljande dag i centrala Stockholm IRL.

Plats
Digitalt samt i centrala Stockholm.

Avgift
SEK 38 000 (exkl moms) vilket inkluderar dokumentation samt luncher och kaffe.

Möjlighet till företagsintern utbildning
Kursen kan även ges som en internutbildning i företag.

Ansökan

Ansök till kursen genom att fylla i formuläret. Din ansökan måste stödjas av ditt företag. Vid antagningen beaktas såväl den sökandes erfarenhet som gruppens sammansättning. Gruppens storlek är begränsad.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto efter meddelad antagning, dock senast dagen före programstart vid sen antagning. Dröjsmålsränta enligt räntelagen.