Om Digital transformation

Digital transformation är en kurs för dig som som vill vara strategiskt relevant, idag liksom i morgon. Under kursens gång kommer vi behandla strategier, metoder och verktyg som är direkt användbara för att du och din organisation ska kunna hantera den digitala resan.

Valet av digital strategi har visat sig bli allt mer avgörande för om en verksamhet kommer vinna eller försvinna. Men det kräver att alla som är involverade förstår vilken påverkan bra digitala lösningar kan ha. Under kursen varvar vi föreläsningar med digitala upplevelser och workshops och föreläsarna kommer från både näringslivet och akademin.

Ansök här

Programansvarig

Personal- Henrik Blomgren
Henrik Blomgren
0703-29 99 90
martin_vendel_web2
Martin Vendel
070 681 64 75
Digital transformation – Innehåll

Hur kommer det nya affärslandskapet se ut?

 • Metodik för att analysera olika scenarios.
 • Exempel från andra områden som förändrats, och förändras just nu.
 • Vad händer med det egna fältet och vart är vi själva på väg?

Digital Safari

 • En personlig digital studieresa i det nya digitala affärslandskapet.
 • Var står de olika digitala teknikområdena på marknaden redan idag?
 • Bortom dagens teknikbuzzwords: Molnet, BYOD, Mobile First, IoT, Big Data, Röststyrning, AR, VR…

Vad kan vi lära av dem som redan har transformerats?

 • Dynamiska branscheffekter och teknikskiften.
 • Erfarenheter från andra branschområden som omvandlats i grunden.
 • Branschkartan, maktbalanser och nya positioner.

Sorteringsmekanismer: Vad är klokt göra nu kontra sen?

 • Strategiska hävstänger: Automatisering, Marknad eller HR.
 • Hur skiljer sig Digital Affärsutveckling från ”vanlig” affärsutveckling?
 • Teknik-Timing och Teknik-Sikte: Verktyg för att modellera framtida affärseffekter.

Strategi för förankring

 • Hur få med hela ledningsgruppen?
 • Verktyg för Digitala Mognadstest.
 • Ledarskap, Ledning och Ledningsgrupper i en digital värld.
När

E-learningmodulen Digital Safari:
En personlig självupplevelsebaserad resa till Digital Transformation och det nya affärslandskapet. Lösenord får du efter kursanmälan. Testa gärna den öppna delen av Safarin.

Onsdag 22 mars – torsdag 23 mars 2017:
Två dagar i centrala Stockholm då vi träffas IRL.

Onsdag 5 april 2017:
En uppföljande dag i centrala Stockholm IRL.

Plats

Digitalt samt i centrala Stockholm.

Avgift

SEK 38 000 (exkl moms) vilket inkluderar dokumentation samt luncher och kaffe.

Ansökan

Ansök till kursen genom att fylla i formuläret. Din ansökan måste stödjas av ditt företag. Vid antagningen beaktas såväl den sökandes erfarenhet som gruppens sammansättning. Gruppens storlek är begränsad.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto efter meddelad antagning, dock senast dagen före programstart vid sen antagning. Dröjsmålsränta enligt räntelagen.