Om våra grupper

Grupper är ett koncept bestående av en serie arbetsmöten som strukturerat går igenom utvalda reella utmaningar som företag har. I arbetsmötena får du möjlighet att effektivt analysera dina egna specifika utmaningar och reflektera över föreställningar som ibland tas för givet.

Grupperna samlas ungefär 3 gånger under ett år. Vid varje möte är ett företag caseföretag och det företagets utmaning processas genom en beprövad metodik. En del i konceptet är att vi kombinerar högre beslutsfattares kunskap och erfarenheter med inspirationsinlägg från ledande forskare för att identifiera och reflektera kring olika möjliga lösningar på en specifik utmaning.

Tanken med gruppens sammansättning är att skapa hög utväxling av insatt tid. Vi säkerställer värdet för alla deltagare genom att vi innan mötena inventerar deltagarnas huvudsakliga utmaningar. Vi vet av erfarenhet att det finns gemmensamma drag i utmaningarna. Det gör även andra deltagande företags utmaningar högintressanta för ditt företag.

KTH Executive School tillsätter processledare och ser till att facilitera utbytet och nyttan i gruppen.

Ansök här

Programansvarig

Marie Wahlström
076-527 75 24
Grupper – Innehåll

Ett tema, flera utmaningar

Tanken bakom grupperna är att seniora beslutsfattare i ett antal företag samlas några gånger under ett år för nätverkande inom ett gemensamt tema. Under mötena utgår man från deltagarnas verkliga utmaningar i diskussionerna. Genom att befattningskollegor inom olika företag med relevanta erfarenheter får möjlighet att fördjupa sig i ett gemensamt dagsaktuellt case från ett av de deltagande företagen skapas ett snabbt och unikt erfarenhetsutbyte. På varje möte deltar framstående akademiker för att bidra med ytterligare djup i frågeställningarna. Resultatet är lösningar direkt applicerbara på den egna arbetssituationen.

Utveckling i grupp

Mötena är baserade på en lösningsorienterad metod för analys och processande av företags utmaningar. Genom att föra samman ett 10-tal personer i liknande position, men från olika verksamheter; samt utomstående handledare och akademiker, erbjuds en mycket kraftfull metod och kompetensarena för att lösa de problem som en organisation kan tänkas stå inför.

Akademikerna som deltar i gruppen är ledande inom det valda området och delger inför varje möte lästips kring den aktuella utmaningen. Dessa lästips säkerställer att företagens utmaningar behandlas med en bredd och med utmanande infallsvinklar. Resultatet är att varje deltagare i gruppen tvingas reflektera över hur och varför de söker olika lösningar till en utmaning. Vilket i sin tur gör lösningarna starkare och case-företaget stärkt i hur de ska agera för att ta sig an utmaningen.

Flera olika tematiska områden

Just nu pågår det grupper inom följande teman:
– Innovation
– Digitalisering
– Service Development
– Logistik
– Strategic Sourcing

När

För närvarande finns det grupper inom områden som exempelvis digitalisering, inköp, logistik, industriell tjänsteutveckling och strategiskt verkställande. Flera andra grupper är under uppstart och vi tar gärna emot förslag på strategiska områden som ditt företag är i behov av att processa med kollegor.

Anmäl ditt intresse här och/eller kontakta oss för att hålla dig uppdaterad om grupper som kan passa dig och din organisation.

Vi kan inte lova deltagande i en specifik grupp eftersom en viktig del för gruppens framgång är sammansättningen som bland annat är beroende av företag som inte konkurrerar, deltagare som fungerar ihop och som befinner sig på motsvarande organisatorisk nivå som övriga i gruppen.

Avgift

Avgifterna varierar mellan grupperna och debiteras för varje omgång bestående av tre möten. Normalt fortsätter deltagandet i gruppen med en ny omgång efter tre möten och då debiteras ny avgift. Vi svarar gärna på vad avgiften är för den gruppen som är intressant för dig.

Ansökan

Flera grupper och teman planeras för tillfället. Anmäl ditt intresse här och/eller kontakta oss för att hålla dig uppdaterad.

Din ansökan måste stödjas av ditt företag. Vid antagningen beaktas såväl den sökandes erfarenhet som gruppens sammansättning. Gruppens storlek är begränsad.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto efter meddelad antagning, dock senast dagen före programstart vid sen antagning. Dröjsmålsränta enligt räntelagen.