Eric Giertz, grundare av KTH Executive School

Publicerat 10 November 2017

KTH Executive School har tackat av vår grundare och ordförande Eric Giertz som har gått i pension. Eric har under flera decennier legat i fronten gällande forskning och utveckling kopplat till teknik och affärsutveckling.

Skärmavbild 2017-10-27 kl. 11.31.45 eric_giertz_web

Eric är professor emeritus i industriell ekonomi och organisation. Han är grundare av och tidigare ordförande i KTH Executive School. Hans forskning är inriktad på affärsutveckling i samband med strukturförändringar i näringslivet. Han har tidigare arbetat som affärsstrategisk konsult och har erfarenhet av styrelsearbete i ett flertal olika branscher.

Eric har under hela sin karriär publicerat böcker och utredningar som fått stort genomslag i den svenska debatten om organisation och ledning av olika verksamheter. Eric Giertz forskning kring olika verksamhetslogiker är en av utgångspunkterna för utbildningarnas design på KTH Executive School.

Skärmavbild 2017-11-07 kl. 21.31.08 Skärmavbild 2017-11-07 kl. 21.31.18
Under senare tid har Eric varit engagerad i forskningsprojekt som rör kommersialisering av teknisk forskning inom energisektorn, kartläggning av svenskt näringsliv inom informations och kommunikationsteknik, den svenska konsultsektorns utveckling samt strukturförändringar inom tjänstesektorn.

Ett stort tack till Eric för hans bidrag till KTH Executive School och KTH!

unnamed-2 unnamed-3