Tillvarata affärsmöjligheter i Sydostasien

Publicerat 22 September 2016

250px-lit-up_cbd_from_raffles_city_-_rgw1På plats i Singapore är det slående att Europa inte finns med i det offentliga samtalet. Utöver Asien syns USA, som har tagit den position Storbritannien en gång hade här. Vi anser att svenska företag har mer att hämta av globaliseringen. Vi tycker att Sydostasien är en särskilt intressant region med dess ca 650 miljoner invånare, en årlig tillväxttakt på 5,5 – 6 % och en växande, modern medelklass. Vi arbetar därför med ett initiativ som syftar till att öka förmågan att tillvarata de affärsmöjligheter regionen erbjuder.